Na een aantal financieel heel moeilijke jaren investeert Gemert-Bakel weer

GEMERT – De Kadernota 2022 toont waarop B&W komende tijd hun beleid vooral willen richten. In Gemert-Bakel is dat herstel van de ambtelijke organisatie van de gemeente, de beheerplannen wegen en gebouwen, herstel als gevolg van corona en investeren in lange-termijn-doelen: onderwijshuisvesting, openbare ruimte en andere voorzieningen. Ook de gemeenteraad heeft wensen en diende daartoe in de gemeenteraadsvergadering van 8 juli liefst zeventien moties in. De zestien aangenomen moties kosten in totaal zo’n 1,4 miljoen euro. Er is weer geld…

(Door onze politiek verslaggever)

In de ‘Kadernota’, ook wel voorjaarsnota genoemd, geven B&W jaarlijks aan wat volgens het collegeprogramma hun plannen zijn voor de komende vier jaren en wat deze gaan kosten. Voor de gemeenteraad is dit hét moment om eisen en wensen in te brengen. Zo wordt duidelijk welke zaken er van gemeentegeld geregeld moeten worden. Behalve een wensenlijstje geeft de Kadernota alvast de kaders aan (vandaar de naam) voor de meerjarenbegroting die in oktober gepresenteerd wordt. De Kadernota 2022 is alweer de laatste in deze raadsperiode: in maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen.
B&W geven aan dat de Jaarrekening 2020 sluit met een positief saldo. Er kan weer geïnvesteerd worden. Voorzichtigheid blijft geboden vanwege openeindregelingen zoals de zorgkosten, en vanwege onzekerheden zoals de bijdragen van het Rijk aan de gemeenten. Hierover deed Stefan Janszen (CDA) een prettige mededeling: Tweede Kamerlid Inge van Dijk (oud-wethouder Gemert-Bakel, CDA) liet hem vanuit Den Haag weten dat de Kamer een CDA-motie heeft aangenomen om gemeenten geen aanvullende taken meer laten doen zonder bijbehorende financiën.
In de gemeenteraadsvergadering werden moties aangenomen om een nieuw afvalbeleid op te stellen nu de afvalkosten stijgen, de parkeerplaatsen bij sportclubs BAVOS, HC Bakel en VV Handel te verharden, ruimtelijke initiatieven aan te jagen door een aanspreekpunt te maken, geld beschikbaar te stellen voor de volgende fase van het Centrumplan Milheeze, vanaf 2022 jaarlijks per kern met bewoners en instanties een wijkschouw te houden, te onderzoeken of ook in Bakel (weer) een consultatiebureau kan komen bijvoorbeeld in de nieuw te bouwen MFA, geld vrij te maken om acute knelpunten in de ambtelijke organisatie aan te pakken, geld vrij te maken voor de renovatie/nieuwbouw voor basisscholen in Gemert Zuid en het Commanderij College locatie Macropedius, een opknapbeurt van buitenruimte, entree en fietsenstalling bij sporthal Molenbroek in Gemert, een gemeentelijk cultuurbeleid opstellen, de woningbouw te bevorderen door grond aan te kopen met name in Gemert en Elsendorp, binnen twee jaar honderd sociale huurwoningen te bouwen, het totale woningbouwprogramma te versnellen, de energietransitie te bevorderen door begeleiding te bieden en een voortrekkersrol te nemen bij het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk, burgerinitiatieven en burgerparticipatie te versterken en door onderzoeken te bundelen komen tot integraal plan voor Gemert (niet enkel het centrum).
D66 stemde als enige tegen de verharding van de parkeerplaatsen bij de genoemde sportclubs. Het CDA was de enige tegenstemmer bij de VVD-Lijst Vogels-motie (!) over honderd extra sociale huurwoningen. Stefan Janszen (CDA): “We snappen het signaal, maar zijn tegen.” De enige motie die werd weggestemd was die van Lokale Realisten over de aanleg van een beweegcircuit/pumptrack, doordat collegepartijen CDA en Dorpspartij daartegen waren. Bij de overige moties waren alle stemmen vóór.

Bart van Oort (Dorpspartij): “We kunnen weer investeren, maar we moeten geen gekke dingen doen.”