21 juli 2021

Vondellaan compleet op de schop

GEMERT-BAKEL – In navolging van de realisatie van de Noord-Om in Gemert krijgt de Vondellaan een complete opknapbeurt. Met de werkzaamheden, die medio volgend jaar van start moeten gaan, is een bedrag gemoeid van ruim 2 miljoen euro

Door Siel Peijs

De Vondellaan en een gedeelte van de Boekelseweg verdienen volgens het gemeentebestuur van Gemert-Bakel een complete reconstructie. De weginrichting stamt nog uit de tijd dat ze onderdeel waren van de provinciale wegenstructuur. Die inrichting is, zeker met de komst van de Noord-Om, achterhaald. De gemeente maakte met de provincie daarom de afspraak dat de hoofdwegen in Gemert een wegprofiel krijgen die past bij het huidige, minder intensieve gebruik. Daarmee wordt de verkeersveiligheid verbeterd en tegelijkertijd het gebruik van de rondwegen gestimuleerd, is de gedachte.
De Vondellaan en het gedeelte van de Boekelseweg tussen de Molenbroekseloop en de aansluiting bij Doonheide gaan daarom flink op de schop. Bij de werkzaamheden worden de wegen niet alleen opnieuw ingericht, benadrukt wethouder Wilmie Steeghs: “De wegen zijn in z’n geheel aan vervanging toe. Daarom wordt alles meegenomen.“ Dat betekent dat ook het complete grondwerk wordt aangepakt, inclusief riolering, kabels, leidingen en fundering. Daarnaast wordt gekeken naar het openbare groen langs de wegen en de parkeermogelijkheden. “Het uitgangspunt is dat de gehele wegopbouw vervangen wordt en de weg vanaf de fundatie opnieuw wordt opgebouwd”, laat het gemeentebestuur in een informatiebrief weten. ”Hiermee wordt een nieuwe weg gemaakt die weer decennia mee kan.”
Naar verwachting zullen de werkzaamheden de hele tweede helft van 2022 in beslag nemen. Om aanwonenden goed te informeren heeft de gemeente komend najaar minimaal twee informatie-avonden in de planning staan. “Net zoals we bij de reconstructie van de Sint Annastraat hebben gedaan”, vertelt Steeghs. “Want de bewoners hebben er belang bij om te weten wat er in hun straat gebeurt. En ze komen misschien met goede ideeën die dienstbaar zijn aan de herinrichting.”
De kosten voor de reconstructie raamt het college van burgemeester en wethouders op 2.050.000 euro. Daarvan wordt 280.000 euro gedragen uit het Regionaal Mobiliteits Programma, bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren. De overige kosten komen uit de gemeentelijke potjes voor het rioolonderhoud en het wegenbeheer.

Foto's:


v