14 september 2021

Dag van de Gruun Schut

GEMERT – De laatste woorden waren de evaluatie van de eerste gruune dag in de maand september. Bijna alles was nieuw op deze dag. Je zou er eigenlijk twee dagen over moeten doen, om alles te laten bezinken. Het weer zat mee, al was er veertig procent regen voorspeld, maar die was op de terugweg naar het tijdelijk gildehuis niet erg welkom.

Hoogtepunt van de dag was de openluchtmis bij de Sint Antoniuskapel, waar de zegening van een altaarsteen plaats vond. Het was de eerste openluchtmis sinds het ontstaan van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde Gemert bij de kapel, waarvan de omgeving extra verzorgd was door de gildebroeders, een unieke en knusse gelegenheid voor een H.Mis. Pastoor Isaag Jesudass ging samen met diaken Frank van der Geld voor in de viering. Verrassend was de opluistering hiervan met toepassing van mechanische muziek van een echte gildemis. ‘Sfeervol’. vonden de bijna 100 gildebroeders en -zusters met hun familie, buurtgenoten, en belangstellenden.
Maar er was iets aan de Eucharistieviering vooraf gegaan. Marc Ory schonk twee zilveren kandelaars, twee wandelstokken met zilveren knop en een antieken leren buidel met honderd euro. Dit was lang geleden de gift, welke een voorvader aan zijn schutterij in Zuid-Limburg ieder jaar schonk. De lunch werd geschonken door de oud-koningin van het gilde Wilma van den Elsen, waarvoor zij een vendelgroet in ontvangst mocht nemen. Ook de acht jubilarissen namen met kennelijk genoegen een vendelgroet in ontvangst.
Er moesten na alle vreugde toch enkele zaken geregeld worden. Er werd weliswaar geen nieuwe deken gekozen, maar in de besloten vergadering werd onder meer voorzitter Nico Krol herkozen en werd tot verrassing van velen gildebroeder Peter van Hout gekozen tot ‘lid van verdienste’ vanwege zijn jarenlange daadwerkelijk steun aan het gilde door onderhoud van de kapel en omgeving en de zorg voor het zilver.
Ook de nieuwe gildevlag werd gepresenteerd aan gildeleden en -vrienden. De commissie deed dit met vreugde en kregen de instemming van allen. Als medaillon werd nu eens niet de afbeelding van de patroonheiligen en de gemeente gekozen, maar teruggegrepen op het medaillon van de vlag anno de zestiger jaren. Tijdens de optrekdagmis van 2022 zal de vlag worden gewijd.
Tot slot werd vooruitgekeken naar het jaar 2022 waarin een jubileum wordt gevierd. Ter gelegenheid van dit jubileum zal op en rond het kasteel een vrij gildefeest worden georganiseerd, waaraan niet alleen de kringgilden deelnemen, ook alle gilden in Nederland worden hiervoor uitgenodigd. De Schützenbruderschaft Sankt Sebastian uit Helminghausen, waarmee het gilde vriendschappelijke banden onderhoudt, heeft zich al als eerste aangemeld. De data van 22 en 23 juni 2022 kunnen vast in de agenda worden genoteerd.
Als u dit alles in u hebt opgenomen zult u vast instemmen met de evaluatie van de gildevoorzitter: ”ne hille skônne dag”.

Foto's:


0