Stichting Roland de Kroon helpt Bakelse jongeren in hun ontwikkeling

BAKEL – Roland de Kroon stond bekend als iemand die anderen graag hielp en bijstond. Na het overlijden, begin vorig jaar, van de bekende Bakelse dirigent en musicus krijgt die bijstand nu een postume invulling via het Roland de Kroon Fonds. Het biedt kinderen en jong-volwassenen die er behoefte aan hebben steun in hun persoonlijke ontwikkeling.

Door Siel Peijs

“Roland de Kroon was op een bijzondere manier betrokken bij het dorp”, zegt Marian Reijnders. “Mensen die het nodig hadden konden hem altijd bellen voor hulp. Ook was hij bewindvoerder voor een aantal dorpsgenoten.”
Die betrokkenheid leeft ook na het overlijden van Roland de Kroon, in januari vorig jaar, voort. Op zijn eigen verzoek werd vanuit zijn nalatenschap Stichting Roland de Kroon in het leven geroepen, een fonds waar jongeren uit Bakel een beroep op kunnen doen. “Kinderen die tot de minima behoren”, verduidelijkt oud-dorpsondersteuner Reijnders, die bestuurslid is van de stichting. “Maar ook bijvoorbeeld een student die even krap bij kas zit omdat hij een verkeerde studiekeuze heeft gemaakt.”
“Het fonds staat open voor jongeren van 4 tot 30 jaar”, voegt secretaris Zeger Wijnans toe. “Zolang ze maar uit Bakel komen en structureel of tijdelijk te weinig geld hebben om zich te ontwikkelen zoals ze zouden willen. Het Roland de Kroon Fonds kan bijvoorbeeld bijdragen in de contributie van een sportclub, de kosten voor taalonderwijs, de huur van een muziekinstrument of de aanschaf van een fiets om naar de middelbare school te gaan.”
Roland de Kroon overleed in de nacht van 20 op 21 januari 2020, op 77-jarige leeftijd. De Bakelnaar, die geboren werd en opgroeide in Helmond, genoot nationale bekendheid vanwege zijn nooit aflatende inzet voor de muziek. Na zijn middelbare schooltijd studeerde hij muziekpedagogie en koor- en orkestdirectie aan het Conservatorium in Tilburg. Onder zijn leiding verwierf het Stedelijk Helmonds Concertkoor (SHC) een stevige reputatie die tot ver over de landsgrenzen reikte. Daarnaast leverde De Kroon met het koor op regelmatige basis bijdrages aan radio- en televisie-uitzendingen.
Ook binnen de Bakelse gemeenschap liet De Kroon zich niet onbetuigd. Hij geldt als één van de oprichters van hofkapel ’t Is Deeger Wa van Carnavalsvereniging De Pierewaaiers en componeerde voor die vereniging ook de Bakelse evergreen ‘Bende gij een echte’. Daarnaast zette hij zich als vice-voorzitter van het Parochiebestuur in voor de Bakelse kerk, waarbij de komst van het hoofdaltaar, oorspronkelijk uit de kerk van Lage Mierde, één van zijn verdiensten is.
Roland de Kroon, die zelf geen kinderen had, had bovendien een speciaal oog voor jongeren. Als dirigent van het SHC stond hij aan de wieg van de carrière van talloze jonge muzikanten. En ook kinderen en jongeren in Bakel konden op zijn steun rekenen. Steun die op zijn eigen wens dus ook na zijn overlijden wordt voortgezet en uitgedragen.

Reijnders: “Het fonds is bewust heel laagdrempelig. Mensen die er behoefte aan hebben kunnen eenvoudig een aanvraag doen, die wij vervolgens beoordelen.” Wijnans: “We voelen ons als bestuur vereerd dat we dit namens Roland de Kroon mogen doen. Het is fantastisch dat hij besliste om zijn vermogen op deze manier voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren in Bakel in te zetten.”

Een aanvraag doen voor het Roland de Kroon fonds kan eenvoudig via www.rolanddekroonfonds.nl of telefonisch bij Marian Reijnders (06 18 32 92 00). Het bestuur van de stichting nodigt kinderen en jongeren, hun ouders of mensen uit hun omgeving van harte uit om een beroep op het fonds te doen.

Wijlen Roland de Kroon.

Foto's:


0