Waterschap start tweede maaironde

REGIO – Het maaiseizoen van waterschap Aa en Maas loopt grofweg van 1 april tot en met eind november. De eerste maaironde vond plaats tussen 1 juni en 15 juli. Op 1 september is de tweede maaironde gestart. Die loopt door tot 15 november. Met dit jaarlijks maaionderhoud voorkomt het waterschap dat sloten en beken dichtgroeien.

Waterschap Aa en Maas maait zo vaak als nodig is om het waterpeil zo goed mogelijk te kunnen reguleren. Bij het maaien wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de natuur om onnodige schade aan flora en fauna te voorkomen. Het maaien gebeurt volgens werkprotocollen die voldoen aan de wettelijke zorgplicht. Het waterschap probeert met het onderhoud een bijdrage te leveren aan haar waterdoelen op het gebied van gezond, natuurlijk en voldoende water. In droge periode wordt het water zo lang mogelijk vastgehouden en in natte perioden waar nodig afgevoerd.

Foto's:


0