Bakels Genot wil met Fuse naar oplossing zoeken

GEMERT-BAKEL – Het is nog steeds onduidelijk of Open Jongeren Centrum (OJC) Fuse in Bakel kan blijven in het huidige pand aan de Dorpsstraat in Bakel nu dat is verkocht aan Bakels Genot, een samenwerking tussen Holevoort Brouwerij en IJssalon De Gebroeders. In Bakel is daarover ongerustheid. De gemeenteraad deelt deze zorgen. Partijen dienden daarom twee moties in.

(Door onze politiek verslaggever)

De VVD-CDA-Dorpspartij-motie roept B&W op: zoek met Fuse naar een geschikte locatie binnen Bakel voor hun activiteiten Jeugdwerk en Soos, kom met Bakels Genot tot de afspraak dat Fuse tot 15 april 2022 op de huidige locatie kan blijven en informeer de gemeenteraad voor kerstmis. De Lokale Realisten-Sociaal Gemert-Bakel-motie wil Fuse behouden op de huidige locatie.

Toon Coopmans (Dorpspartij) licht de eerste motie toe: “We hebben veel contact gehad met Fuse; daar is veel frustratie en pijn. Maar de koper, Bakels Genot, valt niets te verwijten. Het pand ‘van Fuse’ zou in de verkoop gaan als onderdeel van de centrumontwikkeling. Fuse zou te gast zijn in het pand van de nieuwe eigenaar. Wilde verhalen dragen niet bij aan een oplossing. Er kan een oplossing komen door gesprekken tussen Fuse en Bakels Genot.”
Martien Bankers (Lokale Realisten) licht de tweede motie toe: “De inwoners willen Fuse behouden op de huidige locatie. Een alternatieve locatie is er niet. Tijdens de verkoopprocedure zijn de spelregels gewijzigd. Fuse was meegenomen in herontwikkelingsplannen voor het centrum van Bakel.

Uitgangspunt was: huisvest voorzieningen in het centrum. Maar in mei besloot het college voor een andere route: het verstaat onder jongerenwerk iets anders dan wij. Gunning van het pand is uiteindelijk gegaan naar de hoogste bieder.” Joris van Loon (CDA) weerlegt dat. Bankers: “Het proces is niet goed gelopen. Inwoners voelen dat als klap in het gezicht. Er is niet geluisterd naar hun wens. Deze ontwikkeling is niet gericht op inwoners van Bakel, maar op toerisme en horeca.

Wethouder Bart Claassen (CDA): “Het college heeft Fuse afzonderlijk gesproken en later samen met Bakels Genot. Zij willen gaan bekijken wat in het huidige gebouw verwezenlijkt kan worden. Dat gaan ze volgende week doen. De ondernemer wil oplossingsgericht kijken. Wellicht kan er meer dan al is benoemd. Afspraak is om te kijken/denken in oplossingen. Daarna terug naar het college om te kijken wat buiten de kruiwagen valt. Dat wil het college oplossen.” Claassen ontraadt de tweede motie. De andere is ter beoordeling aan de raad, vindt hij.

Ton Vogels (Fractie Vogels) wil nog opmerken dat hij zijn “hart vasthield toen werd ingestemd met verkoop zonder voorwaarden. Dan zie je wat je krijgt. Het college heeft er volgens mij een puinhoop van gemaakt. Nu liggen er twee moties van de partijen die nota bene als eersten instemden met het verkopen van het pand. De motie van Lokale Realisten zegt: Fuse moet als geheel in het pand blijven. Dat lijkt me niet realistisch. Ik steun wel dat er een oplossing moet komen voor Fuse. In de andere motie staat dat Fuse niet volledig in het huidige pand zal kunnen blijven. Wel nog tot 15 april. Zoek intussen naar oplossingen. Dan weet ik wie er voor opdraait: de burger. Zo moet straks opnieuw de OZB omhoog, want dan heeft Bakel drie MFA’s.

Bij stemming blijken enkel de indieners voor de tweede motie. Hij wordt verworpen met 3 tegen 19 stemmen. De eerste motie wordt aangenomen met alleen de stemmen van Sociaal Gemert-Bakel tegen. Hierop verlaten mensen van OJC Fuse de vergadering en nemen hun spandoeken mee.

Foto: De raadsvergadering van afgelopen donderdag.

Foto's:


G