Plan bierbrouwerij op Hollevoort Bakel moet aangepast

GEMERT – De gemeenteraad moet voor vier ‘ontwikkellocaties’ het bestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied herzien. Eén van die locaties betreft “de vestiging van een ambachtelijke bierbrouwerij met ondergeschikte horeca en detailhandel” op de locatie van een voormalig intensief veehouderijbedrijf aan Hollevoort 1 in Bakel.

Hierover was veel te doen: raadsleden stelden veel schriftelijke vragen; burgers dienden zienswijzen in die leidden tot aanpassingen. Na een pittig debat in de gemeenteraad besloot wethouder Willeke van Zeeland (CDA) het onderwerp toch van de agenda te halen en in december met een nieuw voorstel te komen, zoals Martien Bankers (Lokale Realisten) aanraadde.

(Door onze politiek verslaggever)

Deirdre Diesveld (D66) vindt dat B&W wel heel erg “met de ondernemer heeft meegedacht” door te willen meewerken aan een grote afwijking van de bestemmingsplanregels. De argumenten daarvoor zijn “flinterdun. De gebiedsvisie moet leidend zijn. Voor afwijkingen moet duidelijk zijn waarom dat gebeurt. Anders krijg je precedentwerking en is het oneerlijk naar eerdere situaties,” zegt ze. Ton Vogels (Fractie Vogels) en Jan Vroomans (VVD) sluiten zich hierbij aan. Vogels: “Elders geldt steeds: ‘regels zijn regels’. Ik geloof niets van ‘ondergeschikte horeca’. Niet alles kan op alle plekken.” Vroomans: “De afgesproken spelregels zijn zo lek als een mandje. Daarop kun je niet handhaven.” Wim Meulenmeesters (CDA) spreekt over “een mooi initiatief, maar verhoudingen in de buurt worden er niet beter op. Wellicht volgen juridische procedures. Thérèse van den Eventuin (Sociaal Gemert-Bakel) wijst op het lawaai van de dorsmachine, op toenemend vrachtverkeer en op de enorme wateronttrekking voor de stijgende bierproductie.” Volgens de wethouder blijft “de wateronttrekking ruim binnen de kaders van het waterschap.” Van den Eventuin: “Het college wil horeca in het centrum, maar dit wordt horeca in het buitengebied. Wat wil het college nou? Dit is de zoveelste legalisatie, terwijl alle omwonenden zich aan alle regels moeten houden.” Toon Coopmans (Dorpspartij): “Het college had naar de raad moeten komen, zeker toen bleek dat de bouwoppervlakte te groot was volgens het bestemmingsplan. Martien Bankers (Lokale Realisten) “wil wel ontwikkelingen, maar passend in de omgeving en zonder nadelige gevolgen voor omwonenden. Haal het plan terug en zorg voor geen willekeur.”

Op de plek in kwestie was eerder een intensieve veehouderij gevestigd. Die is beëindigd. Daarbij is in 2002 al een Ruimte-voor-Ruimte-kavel toegezegd waarop een woning gebouwd mag worden. Dat is nog niet gebeurd. Meulenmeesters suggereert: “Bespreek of dat op een andere locatie kan.” Dat zegt wethouder Van Zeeland toe. Coopmans: “In 2002 werd gezegd dat er geen bedrijven zouden komen, zodat er een woning gebouwd zou kunnen worden.” Bankers: “We stelden ons eigen regels op voor vrijkomende agrarische bebouwing (VAB-beleid). Deze ontwikkeling zou passen binnen regels van de provincie, maar niet binnen onze eigen regels.” Die zijn namelijk strenger.

De wethouder: “In ons VAB-beleid staat dat afgeweken kan worden van de kaders. Sinds 2015 is daarvan niet afgeweken. Het college vindt dat dat in dit geval wel kan.” Dit schiet bij Coopmans, Bankers en Vogels in het verkeerde keelgat. Vogels: “Kom in zo’n geval naar de raad.” Van den Eventuin: “Waarom is nooit gehandhaafd tegen de brouwerij die er al (illegaal) is.” De wethouder: “Er is nooit om handhaving verzocht. En de ondernemers zijn naar ons toegekomen met de vraag de situatie te legaliseren. Handhaven zou dan vreemd zijn.” Na de conclusie van Meulenmeesters: “Blijf binnen de kaders en ga in gesprek met de initiatiefnemers” volgt de wethouder het advies van Bankers en haalt ze deze ontwikkellocatie nu uit het voorstel. De andere drie worden aangenomen.

Foto: Martien Bankers: “Haal het plan terug’

Foto's:


0