Parkeergarage kasteel Gemert ‘constructief huzarenstukje’

GEMERT – Een gesloten bouwkuip, een u-bocht om boomwortels heen en een uitschuifbare toegangsbrug. De aanleg van een ondergrondse parkeergarage bij het kasteel van Gemert is volgens projectontwikkelaar Bas van de Laar (BL Huisvesting) een ‘constructief huzarenstukje’.

Van de redactie

Van de Laar wil 75 ondergrondse parkeerplekken realiseren aan de centrumzijde van het kasteelpark. “Een parkeergarage onder het Ridderplein is niet haalbaar. De bodem onder het parkdeel tussen de binnen- en buitengracht is archeologisch minder waardevol en daarom in principe geschikter. Toch brengt ook die locatie een aantal uitdagingen met zich mee. Een parkeergarage parallel aan het Ridderplein is bijvoorbeeld niet wenselijk, omdat dan de wortels van de bekende Sequoia geraakt worden. De monumentale mammoetboom zou dan dood kunnen gaan. Daarom gaan we met een u-bocht om de wortels heen.”

Bouwkuip

Een tweede aandachtspunt is de waterrijke ondergrond. De bouw van een parkeergarage en een bankgebouw aan de andere kant van het Ridderplein verliep daardoor problematisch. “Met een bouwkuip kunnen we voorkomen dat het misgaat. Een bouwkuip is een tijdelijke, waterdichte constructie. De wanden van deze kuip worden in de grond getrild. Omdat je binnen de wanden bouwt hoef je alleen grond en water aan de gesloten kuip te onttrekken en niet aan de omgeving. Dat is veel efficiënter en minder risicovol. Het grondwaterpeil in de omgeving wordt niet verstoord en je voorkomt daarmee dat er schade aan het fundament van het kasteel ontstaat.

Uitschuifbare brug

De derde uitdaging is optisch. Het landschappelijke karakter van de Kasteellaan en de beslotenheid van het domein mag niet verstoord worden. Dat wordt in het ontwerp ondervangen met een uitschuifbare brug over de gracht. Auto’s draaien vanaf het Ridderplein de Kasteellaan in en gaan na 25 meter rechts over een uitschuifbare brug en daarna de bocht door om de aan het zicht onttrokken ingang van de parkeergarage te bereiken. Na het passeren schuift de brug weer in. “Een deftige oplossing”, vindt Van de Laar. “Het is geen goedkope optie, maar je krijgt waarschijnlijk maar één keer de kans om zo dicht bij het kasteel een ondergrondse parkeervoorziening te realiseren.”

Bewoners en hotelgasten kunnen hun auto in de garage parkeren en daarna via een ondergrondse verbinding naar hun appartement of kamer.

Buitenparking

Voor de overige bezoekers wil de kasteeleigenaar een langgerekte buitenparking met 200 plekken aanleggen die vanaf de Komweg bereikbaar is. De beoogde locatie is een weide parallel aan het kasteelpark, die grenst aan de Kasteellaan, de Scheidiuslaan en de Ridder Rutgerlaan. Bij de gratis parkeergelegenheid moet een 1,8 meter hoge groene wal met meidoornhaag komen, die het geparkeerde blik aan het zicht onttrekt.

Planning

Van de Laar hoopt dat de nieuwe parkeergarage eind 2022 klaar is. Zover is het nog niet. De besluitvorming moet in de eerste helft van volgend jaar zijn beslag krijgen. De infrastructuur is nu nog onderwerp van discussie.

Overlegtafels

Buurtverenigingen en andere belanghebbenden zijn door gemeente Gemert-Bakel uitgenodigd voor Overlegtafels over parkeren en verkeer in en om het centrum. “Gemert-Bakel stelt de kaders en bepaalt bijvoorbeeld of de Heilige Geestlaan afgesloten wordt, met de kasteelontwikkeling proberen we daar zou goed mogelijk op aan te sluiten.”

Hoogdfoto: Impressie van de parkeergarage.

Foto's:


ps0