17 november 2021

102 woningen maximaal tussen Oudestraat en Dribbelei Gemert

GEMERT –  Burgemeester en wethouders stemmen in met stedenbouwkundig plan Oudestraat-Dribbelei in Gemert. In het gebied tussen visvijver Dribbelei en de bestaande bebouwing aan Oudestraat mogen maximaal 102 woningen worden gebouwd. 

Van de redactie

Wethouder Willeke van Zeeland verwacht dat na de zomervakantie van 2022 met de bouw gestart kan worden. “Streven is om het bestemmingsplan voor de bouwvak in de gemeenteraad te behandelen.”

Huur en koop

Het gaat om zowel koop- als (sociale)huurwoningen in verschillende typen en prijsklassen: “Alle segmenten zijn vertegenwoordigd, dus ook sociale huur. Daarover is al met woningcorporatie Goed Wonen gesproken.” Het gaat daarbij om minimaal 23 sociale huur- (max. maandhuur 752,33 euro) en/of sociale koopwoningen (tot 215.000 euro), circa 19 middeldure huur (max. maandhuur 1000 euro)- en/of koopwoningen (215.000 – 295.000 euro), ongeveer 25 hoge middeldure koopwoningen (295.000-370.000 euro), circa 22 dure koopwoningen (vanaf 370.000 euro) en circa 14 zelfbouwkavels. Er is overleg om het aantal woningen in het sociale segment te vergroten.

Pannenkoekenrestaurant

In het plan is ook ruimte voor een bedrijfsverzamelgebouw ‘in de trant van De Mouthoeve in Boekel’, met met bijvoorbeeld een pannenkoekenrestaurant en kleinschalige detailhandel. De voormalige maalderij en loodsen, die bij molen De Volksvriend staan, zouden dan afgebroken worden.

Kinderbos

De gemeente Gemert-Bakel betaalt volgens de wethouder niet mee aan de uitvoering van het woningbouwplan. “Wel is in de gemeentelijke begroting  250.000 euro opgenomen voor het aanpassen van de oevers van de visvijver. In eerste instantie was het de bedoeling om bouwgrond uit te geven aan de oevers van de visvijver en op de plek van het Kinderbos, maar na overleg met de andere grondeigenaren en vertegenwoordigers van het Kinderbos wordt daarvan afgezien. Wel willen we zes of zeven bomen door een gespecialiseerd bedrijf laten verplaatsen van de zuidzijde naar de noordzijde van het Kinderbos. Daarover is al gesproken met betrokkenen. ”

Toegang

De centrale toegang voor de nieuwe wijk is voorzien aan het Heijtsveld.

Proces

De deelplannen van de acht betrokken grondeigenaren zijn samengevoegd tot een totaalplan voor het hele gebied. Het stedenbouwkundig plan is de basis voor de verdere uitwerking van het nieuwbouwproject, het nieuwe bestemmingsplan en de exploitatieovereenkomst. Eerstvolgende stappen in het proces zijn het opstellen van een beeldkwaliteitsplan en het oprichten van een kwaliteitscommissie.

 

Hoofdtoto: De meest recente planversie

Foto 2: Een eerdere verbeelding van de plannen voor woningbouw tussen molen en visvijver. 

Foto's:


D