10 november 2021

Hoe zetten we Bakel op de kaart?

BAKEL – Met de onderhanden facelift van het centrum is een begin gemaakt met het verbeteren van de aantrekkingskracht van Bakel. Maar op welke manier kan Bakel verder op de kaart gezet worden? En hoe kan voor een bruisend dorp gezorgd worden, dat niet alleen aantrekkelijk is voor haar inwoners, maar ook voor bezoekers van buitenaf?

Door de werkgroep Marketing Bakel zijn hierover gesprekken gevoerd met een aantal betrokken partijen en specifieke stakeholders. Daaruit zijn de eerste ideeën naar voren gekomen. Maar nu is het tijd voor een breed dorpsoverleg, stelt de werkgroep Marketing. Daarom vindt op 24 november een openbaar dorpsoverleg plaats over dit thema. Iedereen die wil weten wat er gaande is, die zelf ideeën heeft om Bakel te promoten, die graag wil meepraten over initiatieven of die misschien zelfs actief wil deelnemen aan de vorming van een marketingplan is op die avond welkom in het Parochiehuis. Aanvang 20.00 uur. Inloop
vanaf 19.30 uur.

Foto's:


0