09 november 2021

Natuurwerkdag Jeugdspecht Handel

HANDEL – Na een fantastisch bezoek aan de vlindertuin met zovele kleuren en soorten heeft de juniorleiding van de Handelse Jeugdspecht weer een leuke opgave voor zaterdag 13 november in petto. De leden van de Jeugdspecht gaan die dag de omgeving van De Specht opfleuren door gedeelten van het terrein te snoeien, op te ruimen en herstellen.

Voor de dieren is dit een belangrijke hulp om in de kale, schrale winterdagen toch weer aan voldoende voedsel te komen. Vaak geldt hier dat een kleine inspanning een grote overlevingskans maakt voor de vogels, egels, kikkers, konijnen reeën en alle andere dieren in de omgeving. Het resultaat mag er dan ook meteen zijn. Als je de omgeving nu afspeurt heb je kans om appelvinken, kepen, sijzen, kramsvogels, konijnen, reeën, vossen, leeuweriken en muizen waar te nemen. Daarmee zal het voor de leden van de Jeugdspecht direct duidelijk zijn dat ze hiermee een hele goede klus aan het doen zijn in de natuur. De activiteit duurt van 13.30 tot ongeveer 15.30 uur en start bij het gebouw van De Specht, Strijbosscheweg 51 te Handel. Leden die niet kunnen mogen zich afmelden bij Bianca (06-12589024, jonkers.klop@kpnmail.nl of 0492 325021).

Foto's:


0