28 december 2021

Gehandicaptenparkeerkaart legesvrij voor minima

GEMERT – Bij de behandeling van de begroting 2022 in november is een aantal gemeentelijke belastingen, heffingen en leges gewijzigd. Deze wijzigingen/verhogingen worden met het vaststellen van de Belasting- en legesverordening 2022 verwerkt. CDA, Sociaal Gemert-Bakel en Dorpspartij kwamen in de gemeenteraadsvergadering van 16 december met een wijzigingsvoorstel betreffende de legesverordening. Voor mensen met een gemeentelijke inkomensverklaring moet –als zij die nodig hebben- een gehandicaptenparkeerkaart legesvrij worden. Een ruime raadsmeerderheid stemde in met deze wijziging.

(Door onze politiek verslaggever)

Wethouder Bart Claassen (financiën, CDA) gaf aan dat dit eigenlijk al geregeld is in de Belasting- en legesverordening 2022. “Is het amendement daarom niet overbodig?,” vroeg Jan Vroomans (VVD) zich af. Hij hoefde niet meer te discussiëren over de verordening; het had een hamerstuk mogen zijn. Mede-indiener van het amendement, Marius Vos (Sociaal Gemert-Bakel), vond van niet: “Er zijn wel ontheffingsmogelijkheden, maar waarom regelen we het niet zo het geen extra werk is en ieder die er voor in aanmerking komt er automatisch gebruik van maakt? We komen op voor mensen die het financieel moeilijk hebben. Als je daarnaast ook nog een lichamelijke handicap hebt, maken de legeskosten voor aanvraag van je parkeervergunning het extra zwaar.” Ook de wethouder vond: “Zo kan er gemakkelijker gebruik van gemaakt worden door betrokkenen.” De legeskosten voor de parkeerkaart bedragen 90,35 euro. “Voor minima is 90 euro erg veel geld,” benadrukte Vos nog. Hij kreeg iedereen mee, behalve de VVD. Maar de gewijzigde Belasting- en legesverordeningen 2022 werd hierna met algemene stemmen aangenomen.

In een komende raadscommissievergadering zal nog gesproken worden over de toeristenbelasting. Deirdre Diesveld (D66) kaartte aan dat Gemert-Bakel in het nachtregister meer gegevens van toeristen vraagt dan wettelijk is vereist. Ze vroeg om op dit onderwerp in de commissie terug te komen. Burgemeester Van Veen zegde dat toe: “Het nachtregister wordt geëvalueerd op dit moment. We gaan reageren op de brief van Koninklijke Horeca Nederland hierover en komen in de commissie erop terug.”

Marius Vos: “Voor minima is 90 euro erg veel geld.”

Foto's:


L