14 december 2021

Read to Grow in actie voor Serious Request

HANDEL – Dit jaar staat de actie Serious Request van het Glazen huis in het teken van de klimaatverandering en ter bescherming van de bossen. Het opgehaalde geld is bestemd voor het Wereld Natuurfonds. Met de Serious request-oproep ‘Kom in Actie’ zijn al tientallen deel-acties gestart, variërend van statiegeldflessen tot gesponsorde kilometers fietsen en veel meer.

Ook Read to Grow, een stichting die boeken inzamelt voor bibliotheken en scholen in ontwikkelingslanden. heeft een actie voor Serious Request gestart. De titel is ‘Spaar bomen, schenk boeken’. Boeken hebben namelijk ook met klimaat en bosbehoud te maken. Papierbereiding is verantwoordelijk voor 14 procent van de bomenkap. Het WNF kan met 10 euro 15 m2 bos sparen. Met het hergebruik van 50 boeken kan men ook 15 m2 bos sparen. ‘Spaar bomen, schenk boeken (en-fr)’ is een gesponsorde inzameling van boeken: voor Serious Request de sponsorgelden, voor ontwikkelingslanden de boeken, en allebei dragen ze bij aan bosbehoud. Je kunt aan deze actie meedoen door Engels- of Franstalige kinderboeken en jongerenliteratuur in te zamelen en te brengen naar één van de inleverpunten. De adressen staan op de actiepagina ‘spaar bomen, schenk boeken’ op de site van Serious request. Voor ieder ingezameld Engels of Frans kinder- of jongerenboek wordt een bedragje geschonken aan Serious Request. De ingezamelde boeken gaan naar Read to Grow, die school- en dorpsbibliotheken op het plattelands van ontwikkelingslanden van gratis boeken voorziet.
In Boekel is het inzamelpunt aan de Gemertseweg 12A.

Een jaar geleden reikte Read to Grow het miljoenste boek uit.

Foto's:


0