10 januari 2022

Bundeling Beweeg- en Preventieakkoord biedt Gemert-Bakel kansen

GEMERT-BAKEL – De afgelopen jaren is in Gemert-Bakel hard gewerkt om zowel het Beweegakkoord als het Preventieakkoord te bekrachtigen. Beide programma’s worden nu samengevoegd. Dat biedt verenigingen, instanties én inwoners alle kans om plannen en ideeën voor een gezondere levensstijl of leefomgeving succesvol ten uitvoer te brengen.

Door Siel Peijs

“We willen een beweging op gang brengen”, zegt Elke Breugelmans van GGD Brabant Zuidoost ambitieus. “Inwoners of organisaties mogen met een idee of plan komen. Dan gaan wij kijken of en hoe we dat kunnen ondersteunen”, voegt Thomas Peeters Weem namens Goed Bezig Gemert-Bakel daaraan toe.

Zowel Breugelmans als Peeters Weem hebben zich de afgelopen periode actief ingezet voor de gezondheid van de inwoners van Gemert-Bakel. Peeters Weemwas nauw betrokken bij het lokale Beweegakkoord, dat in 2020 werd bekrachtigd. Breugelmans schreef mee aan het in september opgeleverde Preventieakkoord voor Gemert-Bakel.

“Er is veel overlap tussen beide akkoorden”, vertelt Breugelmans. “Ze zijn er allebei op gericht om de gezondheid van inwoners van Gemert-Bakel te verbeteren. Vandaar dat we gekeken hebben of we er een overkoepelend programma van kunnen maken.”

Het basisidee achter het Beweegakkoord is het bevorderen van de gezondheid door de inzet van sport en bewegen, zegt Peeters Weem. Hij geeft enkele voorbeelden: “De beweegcoaches van Goed Bezig Gemert-Bakel hebben met Omroep Centraal beweegvideo’s opgenomen. Daarmee werden ouderen gestimuleerd om tijdens de eerste lockdown te blijven te bewegen. Ook hebben we geholpen bij de opzet van de beweegtuinen in Milheeze, Gemert en De Mortel. En we zijn gestart met het Ben Bizziesport- en cultuurkennismakingsprogramma op alle basisscholen in de gemeente. Zodat kinderen op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met de mogelijkheden die verenigingen te bieden hebben.”

Ook het Preventieakkoord wil inwoners aanzetten tot en gezondere leefstijl. “Het is een breed akkoord”, vat Breugelmans het bondig samen. “Met allerlei afspraken en ambities op het gebied van gezondheid.” Het programma, tot stand gekomen met betrokkenheid van onder meer het onderwijs, medische instanties, de gemeente en culturele instellingen, besteedt aandacht aan zaken als gezonde voeding, eenzaamheid, weerbaarheid en het voorkomen van overmatig alcohol- of drugsgebruik, overgewicht en roken.

Behalve het stimuleren van een gezonde leefstijl hebben beide akkoorden nóg een overeenkomst. De gemeente Gemert-Bakel is in navolging van landelijke en regionale afspraken nauw betrokken en heeft budget beschikbaar om plannen ten uitvoer te brengen. Verenigingen, inwoners en andere betrokken instanties worden nadrukkelijk uitgenodigd met die plannen of ideeën te komen. Breugelmans: “Uiteindelijk willen we dat er activiteiten ontstaan die passen bij de doelstellingen. Activiteiten waar inwoners en verenigingen zich zelf sterk voor maken. Er liepen al acties uit beide akkoorden. Die gaan we nu bundelen en via de website van Goed Bezig Gemert-Bakel één gezicht geven. Die naam was al bekend en dekt ook goed de lading.”

Bekíjk vooral onze website, of neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder”, raadt Thomas Peeters Weem iedereen aan. Elke Breugelmans: “Het hoeft geen heel dichtgetimmerd plan te zijn. Een idee is al genoeg. Ga er mee aan de slag!”

Alle informatie is te vinden op de website van Goed Bezig Gemert-Bakel.
Via die site kunnen plannen en ideeën ook worden ingediend, waarmee tegelijkertijd uitvoeringsbudget kan worden aangevraagd.

Het Beweegakkoord en het Preventieakkoord komen voort uit het landelijke Sportakkoord en Preventieakkoord die zijn gesloten in 2018. Gemeenten konden zelf de keuze maken om lokaal aan de slag te gaan met beide akkoorden. Vanuit het Rijk is uitvoeringsbudget beschikbaar gesteld om verder invulling en uitvoering te geven aan een lokaal Sport- en Preventieakkoord. In Gemert-Bakel is er nu voor gekozen om beide akkoorden samen te voegen onder de noemer van Goed Bezig Gemert-Bakel. Het Beweeg- en Preventieakkoord valt onder de verantwoordelijkheid van één stuurgroep. Op deze manier verwachten de betrokken partijen meer efficiëntie in de uitvoering.

Foto's:


G0