11 januari 2022

Duizend zakken zwerfafval voor Schoon Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL – Het jaar 2021 is voor Schoon Gemert-Bakel een jaar geweest waarin veel vrijwilligers zeer actief zijn geweest in het ruimen van zwerfafval. Met bijna 300 vrijwilligers ging men periodiek op pad om Gemert-Bakel schoon te houden.

Veel vrijwilligers registreren het aantal gelopen kilometers in de Helemaal groen-app en in totaal kwam men op 8844 kilometers. In 2021 is men in samenwerking met de gemeentewerf begonnen met het turven van het aantal zakken dat binnenkomt op de werf. Het jaar 2021 was goed voor bijna 1000 zakken zwerfvuil. Opvallend hierbij is dat het grootste gedeelte van het zwerfafval afkomstig is van drinkers en rokers. Bij drinkers gaat het meestal om blikjes bier, fris en Red Bull. Steeds minder in aantal zijn de plastic flesjes. “Waarschijnlijk omdat er sinds dit jaar statiegeld op elk flesje zit”, denkt Schoon Gemert-Bakel. “In 2022 komt er ook statiegeld op blikjes en hopelijk zal dat ook het afval verminderen.” Wat de rokers betreft zijn er erg veel lege pakjes van sigaretten te vinden in de bermen. In de dorpskernen laten zij ook duizenden peuken achter op de grond. Vooral voor winkels. Ander opvallend feit noemt Schoon Gemert-Bakel dat na de nationale schoonmaakdagen meteen een mindering in aantal zakken te zien is en dat langzaam maar zeker dit aantal na enkele maanden weer oploopt: “Vooral de provinciale wegen zijn absurd smerig. Met name langs de rondweg rondom van Gemert en de wegen van dorp naar dorp wordt er door de weggebruikers een rommeltje van gemaakt. Bizar om te zien wat er allemaal uit het autoraam wordt gegooid. Daartegenover staat dat het centrum van al onze kernen en wijken er relatief schoon uit zien. Dit allemaal dank zij de vele vrijwilligers die zich verantwoordelijk voelen voor hun leefomgeving.”
Voor het jaar 2022 staan weer een aantal pijlers op het programma. Zo wil de stichting met de scholen om tafel om de kinderen meer bewust te maken van het probleem. Om samen een plan te maken om de omgeving van de school schoon te houden. Tevens wil men elke laatste zondag van de maand een van de kerkdorpen schoon maken en houden. Ook wil de stichting meer met bedrijven samen gaan werken die positief mee willen denken om het probleem aan te pakken. Graag zou Schoon Gemert-Bakel zowel provinciaal als landelijk meer aandacht willen voor zwerfvuil.

Foto's:


0