02 januari 2022

Kostschool

Na de Lagere School mocht ik dus naar de MULO. Maar Moeder was bezorgd dat ze mij te vaak zou claimen om te helpen. Daarom besloten mijn ouders mij naar kostschool te sturen; dan kreeg ik ook zeker de kans om de school góéd te doen. Er moest voor een complete uitzet gezorgd worden. Mijn nichtje heeft zeker een hele week gewerkt om de lakens, slopen, nachtgoed, peignoir, rokken, bloesjes te naaien en te merken met nummertje 10.

En 1 sept.1957 was het zover: ik vertrok naar kostschoo. Ik liep elke dag in licht- en donkerblauw uniform, compleet met stropdas, sliep in een chambrette op een grote slaapzaal (dortoir), maakte huiswerk in een grote studiezaal, waar ’t muisstil moest zijn, eten aan lange tafels in de refter (met duidelijke, strenge regels), buiten schooltijd de vrije tijd op de cour, ’s avonds per klas een eigen huiskamer. Elke morgen naar de kapel voor de Mis en ’s avonds nog vaak voor het Lof, ’n baret op . Duidelijk: ik was bij nonnen, van Franse origine, op internaat! Ook school was ’n hele aanpassing: elk uur wisseling van leerkracht, nieuwe vakken, agenda bijhouden, huiswerk maken.

Al met al: ik kwam in een geheel nieuwe wereld terecht: alleen maar ABN praten, met mes en vork eten, niet met je elleboog op tafel, 1 x per 2 weken-!- badderen, opstaan als er tegen je gesproken werd, voor ’n non altijd de deur open houden. Af en toe beleefdheidsles. En véél bidden!!
In oktober (na 5 weken!) mocht ik voor ’t eerst ’n weekend naar huis. Een weekend van zaterdagmiddag – voormiddag nog school – tot zondagavond. Als je naar huis ging mocht je in “t bont” = niet in uniform. Was echt vreemd om je mede-pensionnairen zonder uniform te zien! Later werden die weekenden veel frequenter.
Ik ben 4 jaren op kostschool geweest. Om toegelaten te worden tot het RK Mulo examen moesten we in de herfst Godsdienst examen afleggen. In juli 1961 tenslotte eindexamen in 10 vakken. En geslaagd met gemiddeld 8.

Tenslotte: mijn kostschooljaren waren niet echt fijn, maar ik ben mijn ouders erg dankbaar, ik ben oprecht blij dat ik de kans gekregen heb die school te doen : ik heb er mijn hele leven op velerlei vlak voordeel van gehad.

Margriet

Foto's:


0