13 januari 2022

Massale deelname schrijfactie Amnesty Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL – “Write for Rights heeft ook nu weer tot een prachtig resultaat geleid”, zegt Amnesty Gemert-Bakel over de recent gehouden schrijfactie, waarbij in december in Gemert-Bakel 1173 voorbeeldbrieven met de hand werden overgeschreven en 629 kaarten werden gemaakt.

De brieven in het Engels en Spaans zijn verstuurd naar de regeringsleiders van de landen waar de mensenrechten van de 10 geselecteerde personen werden geschonden. De zelfgemaakte kaarten waren bestemd als steuntje in de rug voor de mensen voor wie de deelnemers dit jaar schreven, of hun familie. Ook dit jaar waren er volgens Amnesty Gemert-Bakel weer prachtige kunstwerkjes bij.
Ook leerlingen van het Macropediuscollege hebben een bijdrage geleverd aan de actie. Zij hebben samen 319 brieven en 128 kaarten geleverd. “Een prachtig resultaat!”, benadrukt Amnesty Gemert-Bakel. “Fijn dat ook deze jonge mensen het belangrijk vinden op te komen voor de rechten van anderen.”
Elk jaar organiseert Amnesty International wereldwijd de actie ‘Write for Rights’. En die actie heeft succes, zegt Amnesty Gemert-Bakel: “Dat kan ook niet anders. De lawine van brieven die de regeringsleiders ontvangen maakt indruk en dwingt de wetshandhavers om mensen eerlijker te behandelen. Zij ervaren dat de hele wereld hen in de gaten houdt. We weten zeker dat de actie van vorig jaar voor 6 van de 10 mensen waar we voor schreven, succes heeft gehad. Sommigen zijn vrijgelaten, anderen kregen of krijgen een eerlijk proces of worden beschermd. En daar hebben bewoners van Gemert-Bakel aan meegewerkt!”
Amnesty Gemert-Bakel heeft ook een groep van ongeveer 65 mensen die het hele jaar door schrijven. Elke maand zoekt die groep 3 personen uit van wie de mensenrechten geschonden worden. De schrijfabonnees ondertekenen en versturen dan 6 voorgedrukte brieven voor de regeringsleiders en de ambassades, vertelt Amnesty Gemert-Bakel: “En ook met die brieven worden successen behaald. Wilt u daar meer van weten? Ga naar onze website.”
Amnesty Gemert-Bakel bedankt alle mensen die nu de 1802 brieven en kaarten geschreven, getekend en geknutseld hebben: “Heel hartelijke dank, namens de mensen voor wie we opkwamen. Wij wensen u van harte een heel goed 2022. Laten we open dat dit jaar meer gerechtigheid brengt voor de vele mensen van wie de mensenrechten geschonden worden.”

Foto's:


0