11 januari 2022

Aanleg bouwbrug kasteel Gemert start morgen

GEMERT – De aanleg van de bouwbrug tussen kasteel en Ridderplein start morgen (woensdag). Vanaf medio volgende week rijdt het zware bouwverkeer in de ochtenduren via Binderseind en Ridderplein naar het kasteel en weer terug. De tijdelijke brug blijft maximaal drie jaar in gebruik. Het gemeentebestuur van Gemert-Bakel heeft daarvoor deze week het licht op groen gezet.

Van de redactie

De verkeerssituatie op het Ridderplein wijzigt door het besluit. “Vrachtwagens volgen een vaste route vanuit het Binderseind naar het plein en draaien achteruit de bouwbrug op”, legt projectontwikkelaar Bas van de Laar (BL Huisvesting) uit. “Omkeren op het kasteelterrein is niet mogelijk. Daarvoor is de ruimte te beperkt. Dus gaan de trucks er met de staart in en met de kop weer uit richting Binderseind.”

Verkeer

Nu geldt op dat deel éénrichtingsverkeer. “Tijdens de bouwwerkzaamheden is het inrijverbod niet langer van kracht.”, zegt wethouder Bart Claassen. “Van Binderseind tot aan de bouwbrug is dan tweerichtingsverkeer voor alle verkeer toegestaan op het Ridderplein. Het bouwverkeer kan daardoor dezelfde route terugnemen en komt dus niet verder het centrum in.”

Een verkeersbord wijst weggebruikers dan op tegemoetkomend bouwverkeer. Om te voorkomen dat voor wandelaars, fietsers en automobilisten gevaarlijke situaties ontstaan als vrachtwagens achteruit de brug opdraaien, worden verkeersbegeleiders ingezet. Om schade aan het wegdek te voorkomende worden bestaande klinkers ter hoogte van de bouwbrug tijdelijk vervangen door bouwbestrating. De oprit komt tegenover Ridderplein 31 (Activus) te liggen. Een of twee parkeerplekken komen daardoor tijdelijk te vervallen en een lantaarnpaal moet voorlopig van zijn plek.

De bouwweg wordt gemarkeerd en langs de route komt een tijdelijke afzetting ter bescherming van de terrassen en bestaande groenvoorziening op het Ridderplein.

Horeca

Zwaar bouwverkeer is alleen toegestaan van ’s ochtends 07.00 tot ’s middags 12.30 uur. Dit om de overlast voor horeca aan het plein zoveel mogelijk te beperken. “Zo zitten we de lunch en de middagborrel op het terras niet in de weg.” Grote evenementen op het plein, als de kermis en Gemert Mert, kunnen volgens Van de Laar ook gewoon doorgaan. “Daar houden we in de planning rekening mee.”

Kasteel

Het kasteel van Gemert krijgt een nieuwe bestemming. In en rond het historische complex komen appartementen, een hotel, een restaurant, een spa-welness en een ondergrondse parkeervoorziening. De restauratie, verbouw en nieuwbouw worden gefaseerd uitgevoerd. Als de bouwbrug gereed is wordt de hoofdburcht als eerste in de steigers gezet.

Bouwbrug

De bouwbrug over de buitengracht is nodig om bouwmaterieel en –materialen op de plek van bestemming te krijgen. Dat kan niet via de hoofdingang van het kasteel. De trucks zijn te zwaar en te groot om over de ophaalbrug en door poortgebouw te kunnen. Dwars door het kasteelpark gaan is geen optie, omdat de historische groenstructuur dan onherstelbaar beschadigd zou kunnen raken.

Licht bouwverkeer

Licht bouwverkeer, denk aan auto’s van bouwvakkers en bedrijfsbusjes, kan wel gebruikmaken van de hoofdingang en parkeert op het kasteeldomein of op de Kasteellaan.

Foto's:


X