27 mei 2022

Groningse studenten onderzoeken wadi in Gemert

GEMERT – Een onderzoeksteam van de Hanzehogeschool Groningen deed jongstleden donderdag samen met studenten Milieukunde van de HAS Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch onderzoek naar wadi’s in Brabant, waaronder ook Gemert.

Door Simon van Wetten

Wadi, eigenlijk een Arabisch woord, staat in Nederland voor Water Afvoer Drainage Infiltratie. Deze verlagingen in grasvelden komen in vele verschijningsvormen voor en er liggen er inmiddels al duizenden in heel Nederland. Bij een wadisysteem stroomt het water van de daken en de wegen niet in de riolering maar via bovengrondse goten of greppels in de wadi. Projectleider Thomas Klomp, helemaal uit Zwolle naar hier gekomen, legt uit: “Iedere gemeente legt die Wadi’s weer anders aan. Voor de één is het een deuk in het gras, voor de ander een serieuze verrijking van de openbare ruimte.” Hoe dan ook, met het veranderende klimaat en heftiger buien – we hebben afgelopen donderdag en vrijdag onze portie weer gehad – zijn het belangrijke elementen om de voeten droog te houden.
In een onderzoek ‘Groenblauwe oplossingen, kansen en risico’s’, dat twee jaar duurt, meten de onderzoekers met diverse apparatuur of een wadi nog wel vlot genoeg infiltreert. Ze meten met een röntgenpistool welke zware metalen in de toplaag zitten en ze kijken welke beestjes en planten er leven. Ook lopen de studenten de wijk door om te onderzoeken wat de buurtbewoners zélf van de wadi’s vinden.
Het weer zat donderdag erg mee. Oftewel, bij aankomst van het onderzoeksteam had Gemert net de volle laag gekregen van een flinke onweersbui. De wadi’s stonden dus al deels vol en de apparatuur kon zo het water in. Om een flinke extra bui te simuleren is de wadi later nogmaals gevuld met water uit een watertank.
Hoe nu verder? Thomas vertelt ter hoogte van de wadi bij de t-splitsing Moederkruid-Teunisbloem op de Doonheide: “De data van alle onderzoeken landelijk worden nu verzameld. De resultaten van dit onderzoek zullen ergens aan het einde van dit jaar verschijnen. Wat we wel weten is dat de wadi’s in Gemert bruisen van het leven en dat er aandacht is besteed aan de bodemopbouw. Veel insecten en mooie begroeiing als elzen en kruidenrijke mengsels. Dat wordt ook door de buurt gewaardeerd!”
Meer wadi’s en ander klimaatoplossingen zijn te vinden op www.climatescan.nl.

De wadi wordt met water gevuld.

Foto's:


0