28 juni 2022

Bibliotheek in Gemert viert 50-ste verjaardag

GEMERT – De bibliotheek in Gemert zag op woensdag 22 juni Sarah. Of Abraham – die keuze is aan u. Bij het bereiken van zo’n mijlpaal hoort natuurlijk een feestje. Kinderen van de Gemertse basisscholen waren de verjaardagsgasten. En zij hadden uiteraard een cadeautje meegenomen…

Door Simon van Wetten

Wanneer je al een halve eeuw de leesvaardigheid ondersteunt, dan is het geen wilde gedachte om te vermoeden dat ook de ouders en soms zelfs de grootouders van de aanwezige kinderen in hun jonge jaren naar de bieb kwamen.
Directeur Jantine van den Boom legde, terwijl de ranja rijkelijk vloeide en ook het gebak gretig aftrek vond, namens bibliotheek De Lage Beemden uit hoe het feestje gevierd ging worden. Zij wees op een rood doek waaronder duidelijk iets verstopt was. “Zo dadelijk gaat mevrouw Wilmie Steeghs samen met één van jullie dat doek optillen. En dan komt jullie cadeau tevoorschijn. Onthullen heet dat.”
De wethouder bekende in haar toespraak dat zij al van jongs af aan heel graag leest. Of dat de basis was van het latere wethouderschap? “Een beetje wel, misschien. Ik ben nu in zekere zin wethouder van de bibliotheek, want dat hoort bij de dingen die ik namens het gemeentebestuur moet helpen regelen.”

Van alle kinderen die hun vinger opstaken werd Fedde van de Berglarenschool uitgekozen om samen met mevrouw Steeghs het jubileumgeschenk te onthullen. En ziet, daar stond op een standaard een boek. ‘Jubileumboek bibliotheek Gemert 50 jaar’ vermeldt de kaft. De verhalen en afbeeldingen van werkjes die erin zijn opgenomen, werden aangeleverd door de Gemertse schooljeugd. Spannende, feestelijke en leuke vertelsels, met als rode draad ‘jarig zijn’. Over vijfentwintig jaar staat Gemert literair op de kaart, dat is met dit boek wel duidelijk geworden. Dus werd van elke aanwezige basisschool een leerling afgevaardigd die voorlas uit eigen werk. Thomas van OBS ’t Einder, Lieke van de Petrus Dondersschool, Nikki van De Samenstroom en de al genoemde Fedde declameerden met verve hun epistels. Senna van Kindcentrum Het Venster had zelfs een éigen boekwerkje gemaakt. En Thomas van de Pandelaarschool had zijn verhaal met letterblokjes in elkaar gezet. Ik heb hem gevraagd of ik zijn werk in deze krant mocht afdrukken. Dat mocht. In de deal werd de vermelding van zijn achternaam opgenomen. Welnu. Auteur Thomas Dirks schreef: “Ik ben Thomas. Ik ben jarig. Dingdong, er is bezoek. Er is een zak. In de zak zit een cadeau. Maar er is ook taart. Mijn feestje is leuk. Mijn feestje gaat door tot de avond.” Kijk, in vijfendertig woorden wordt de essentie van het verjaardagsfeest blootgelegd en dat is knap.

Elke school kreeg het jubileumboek mee voor de eigen bibliotheek, en voor alle kinderen die een verhaal in het boek hebben staan, was er ook een exemplaar beschikbaar. Een collectorsitem en voorwaar een prachtig verjaardagsgeschenk, zowel voor de gevers als voor de feesteling.

Jantine van den Boom en Wilmie Steeghs met het geschenk

Foto's:


0