14 juni 2022

Cardiologie bij vrouwen

GEMERT – Vanavond, dinsdag 14 juni, zal op initiatief van DamesSociëteit Gemert om 20.00 uur de lezing ‘Cardiologie bij vrouwen’ bij te wonen zijn. Mw. Dr. Arzu Günal verzorgt de lezing. Zij heeft haar opleiding tot cardioloog in het RadboudUMC gedaan.

Dr. Arzu Günal is betrokken geweest bij de oprichting van de Microvasculaire Coronaire Dysfunctie polikliniek in het RadboudUMC.
Momenteel is zij cardioloog in ziekenhuis Bernhoven in Uden. Ook is zij gespecialiseerd in vrouwenhartproblemen. Ze behandelt met name patiënten met CMD (coronaire microvasculaire dysfunctie), maar ook bijvoorbeeld patiënten met SCAD (spontaneous coronary artery dissection). Daarnaast is zij secretaris van de werkgroep Gender van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. Deze werkgroep heeft als doel de kennis over man/vrouw-verschillen in hart-en vaatziekten bij zorgprofessionals, patiënten en het algemene publiek te vergroten en de patiëntenzorg voor met name vrouwen met hart- en vaatziekten te verbeteren, onder andere door het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.
De lezing is te beluisteren bij Dientje in Gemert. De zaal gaat open om 19.30 uur. Niet-leden, zowel mannen als vrouwen, zijn van harte welkom tegen contante betaling van 5 euro.

Foto's:


0