28 juni 2022

Donatieoverdracht van ’t Rips Gebeuren

DE RIPS – Jaarlijks wordt in De Rips een boek uitgebracht met verzamelde publicaties rondom Ripse inwoners: ’t Rips Gebeuren.! Door vrijwilligers wordt ’t Rips Gebeuren samengesteld en verkocht. De opbrengst wordt gedoneerd aan drie Ripse missionarissen. Toevallig waren nu twee van die drie missionarissen, Jan van der Hulst en Frans van de Hoff, tegelijkertijd met verlof in De Rips. Voor de vrijwilliegers een mooie kans om de donaties persoonlijk te overhandigen.

Jan van der Hulst, geboren en getogen in de Rips, ging naar het Seminarie, studeerde theologie en filosofie, en leerde Spaans. In 1970 werd hij tot priester gewijd en vertrok naar Chili, vervolgens Peru en Venezuela. Als ongeschoolde arbeider ging hij aan de slag in de fabriek. Het was zijn taak om inzicht te krijgen in hoe het de arbeiders verging. Zo kon hij hulp bieden met het zichzelf te organiseren middels bijvoorbeeld het oprichten van vakbonden. Jan had zich geconcentreerd op de diaconie van de kerk, het zichzelf ten dienste stellen aan de medemens, en is er ook in gepromoveerd.
In 1984 werd Jan uitgezonden naar de Filipijnen waar hij tot op heden woont. Ook daar is hij weer als fabrieksarbeider aan de slag gegaan, stond wederom tussen de arbeiders en leerde Tagalok; een taal in de Filipijnen. Vanaf z’n 65e jaar werkt Jan bij de boeren. Door de boeren is er door hard werken land ontgonnen wat groot-grond bezitters willen opeisen. Jan staat de boeren bij in hun verdediging. Jan heeft in de Filipijnen geen eigen parochie maar is wel in dienst van het bisdom. Hij gaat de mis voor op afroep, lokaal en bij speciale gelegenheden.
Frans van de Hoff, ook geboren en getogen in de Rips, volgde net als Jan het Seminarie, studeerde theologie, filosofie en vervolgens politieke economie. Hij ging naar Canada om les te geven in theologie/politicologie en naar Chili voor scholing aan landarbeiders om boer/zelfstandige ondernemer te worden. Via Peru kwam Frans in Mexico en werkte in een achterbuurt waar veel armoede was en waar vanwege de Olympische Spelen van 1968 weggestuurde mensen leefden. Er waren veel stakingen en protesten. Frans publiceerde dit wat leidde tot serieuze dreigementen. Frans werd daardoor via de Bisschop naar het zuiden van Mexico gestuurd.
Sinds 1980 woont Frans binnen één van de zes indianengroepen. Hij is werkzaam bij kleine boeren. Frans zag ook dat er veel misère was bij de koffieboeren vanwege uitbuiting door de tussenhandel. Hij hielp ze te organiseren om hiervan los te komen. Het ging eerst heel moeizaam door grote weerstand van belanghebbenden, en het heeft levens gekost. De UCIRI koffie (=unie van indianen dorpen) werd wel dè oplossing. Er werd een school opgericht voor organische landbouw, om de productie te verbeteren en de natuur te beschermen. Ondertussen is de scholing overgenomen door het nationale onderwijs. Net als Jan heeft Frans geen eigen parochie maar gaat hij wel regelmatig de mis voor. De UCIRI koffie is verkrijgbaar bij de koffiebranderij Usawa in Gemert.

Foto's:


0