29 juni 2022

Integraal Gebiedsprogramma Bakel Milheeze officieel afgesloten

BAKEL/MILHEEZE – Sinds 2005 is hard gewerkt om het gebied tussen Bakel en Milheeze en De Stippelberg een nieuwe bestemming te geven waarin natuur, recreatie en wonen hand in hand gaan. Vrijdag werd dat Integraal Gebiedsprogramma officieel afgesloten. ‘Maar we zijn nog niet klaar.’

Door Siel Peijs

“Hier zou op verschillende plekken een voorbeeld aan genomen kunnen worden”, zei Harrie Verkampen. De oud-wethouder van Gemert-Bakel geldt als de belangrijkste aanjager van het IGP, het Integraal Gebiedsprogramma Bakel-Milheeze. Met zijn opmerking verwees Verkampen naar het recente beregeningsverbod rond de Deurnesche Peel en de beoogde aanpak van de stikstofcrisis. “Je moet niet beginnen over uitkopen”, vervolgde hij. “Je moet ondernemers perspectief bieden en zorgen voor oplossingen. Dan is er veel mogelijk en kun je er samen uitkomen. Dat is hier goed gelukt.”
Zo’n twintig jaar geleden vatte de gemeente Gemert-Bakel het idee op om het gebied ten noorden van Bakel en Milheeze nieuw in te richten. Ook toen stond intensieve veehouderij al onder maatschappelijke druk en de gemeente zocht naar een manier om van hoofdzakelijk agrarische bestemming naar een inrichting te gaan waarin natuur en recreatie samenvloeien. “We hadden geen voorbeeld”, herinnerde Verkampen zich. “Dus we hebben het allemaal zelf uit moeten zoeken.”

De gemeente zocht de samenwerking met ZLTO, Waterschap Aa en Maas, zandwinning De Peelhorst en verschillende natuurorganisaties. Samen met de agrarische ondernemers werd het gebied vervolgens ontwikkeld naar de gewenste invulling, met bovendien ruimte voor wonen.
Afgelopen vrijdag werd feestelijk stilgestaan bij de resultaten van het IGP. Vanuit de gloednieuwe B&B Op d’n Kreijtenberg, tussen Milheeze en de Bakelse Plassen, maakten vertegenwoordigers van de verschillende organisaties en betrokken ondernemers een busrit langs alle ontwikkel-locaties. Of, zoals Ruud Oude Griep, projectleider van de gemeente, het noemde: “door het mooiste stukje Gemert-Bakel.”

De eerste stops werden gemaakt bij verschillende hofjes direct aan de dorpsrand van Milheeze. De ruimte voor die ‘gehuchtjes’, in de woorden van Oude Griep, ontstond doordat agrarische ondernemers een gunstige regeling werd aangeboden om hun stalgronden woonbestemming te geven. “Niet iedereen stond te springen, in het begin”, vertelde Verkampen. “Maar we hebben er voor gezorgd dat diegenen die wilden blijven konden blijven. Of dat ze hun bedrijf op een andere locatie konden voortzetten. Anderen waren juist blij met de kans om te stoppen.”
De busrit werd vervolgd langs het enorme plassengebied dat is ontstaan door zand- en grindwinning. “En we zijn nog niet eens klaar”, zei Oude Griep, wijzend op de hoek tussen de Hekker, Kreijtenberg en Heibloem. “Over een jaar of drie ligt hier een plas van 11 à 12 hectare.”
De Peelhorst, de zandwinningsmaatschappij die de plassen uitgraaft, zorgt met haar activiteiten voor een flinke financiële motor achter alle ontwikkelingsplannen. Na een bezoek aan de zandafgraving en een blik op Natuurpoort Nederheide en het ontstane strandbad -‘met Mediterrane allure’, volgens één van de passagiers- werd haltgehouden bij Golfbaan De Stippelberg. Ondanks de moeizame financiële geschiedenis geldt de 27 holes grote golffaciliteit als één van de uithangborden van het IGP. “Een hele mooie baan om op te spelen”, liet Oude Griep de buspassagiers zien vanaf een heuvel met uitzicht op de plassen en het clubhuis. “De baan is uitdagend. En de omgeving is prachtig.”

Vanaf de golfbaan werd de rit vervolgd naar het Geneneind in Bakel, waar natuurlijke ruimte werd gecreëerd om het zogenaamde wijstverschijnsel, het opkwellende water als gevolg van de Peelrandbreuk, vrij spel te bieden. De Peelrandbruek is hier ook zichtbaar in het landschap, en Heemkundekring Bakel en Milheeze heeft rond de natuurstrook een wandeling uitgezet. Op de terugweg wees Oude Griep ter hoogte van het Ven op de Esperloop. Het beekje loopt daar nog kaarsrecht door het landschap, waar het water ten noorden van Milheeze al meandert en onderdeel is van een ecologische verbindingszone. “Dit staat nog op de planning. Hoewel we het IGP vandaag officieel afsluiten zijn we nog volop in ontwikkeling.”

Foto's:


0