17 juni 2022

Jan Vogels 60 jaar lid Excelsior Gemert

GEMERT – Tijdens de algemene ledenvergadering, afgelopen vrijdag, huldigde Jean Paul Verhofstad – voorzitter van Excelsior Gemert – Jan Vogels vanwege diens zestigjarige lidmaatschap van de harmonie. Verhofstad dankte Vogels voor alles wat hij in al die tijd voor de vereniging heeft gedaan en noemde hem “een voorbeeld voor velen. Als blijk van dank en waardering” ontving de jubilaris een oorkonde en een “passend cadeau”. Er waren bloemen voor Jan’s vrouw Toke.

Door Henk Emons

Jan Vogels is weliswaar aftredend bestuurslid, “maar dat is enkel omdat zijn twee termijnen voorbij zijn,” aldus de voorzitter. Hij is nog steeds “heel gedreven en heel actief” voor de vereniging. Zo beheert hij al heel lang de instrumenten en maakt hij al snel deel uit van een technische commissie die wordt ingesteld voor bijvoorbeeld een praktische of technische klus bij het onderhoud van het verenigingsgebouw aan de Vondellaan. “Daarnaast verbind je muzikale leiding en orkest als concertmeester van het A-orkest” van Excelsior. Verhofstad wees erop dat Vogels sinds zijn aantreden in 1962, talrijke keren aanwezig is geweest om jubilea van anderen muzikaal op te luisteren met een aubade of serenade. En dat Jan ook dan “veel liever niet dan wel zijn harmonie-uniform draagt”. Zijn muzikale inbreng is er niet minder om.
Nog steeds verzamelen de vogels zich in de bomen van de Lodderdijk en de Handelseweg zodra ze de gildetrommen horen bij het naderen van de Gemertse bedevaartprocessie naar Handel op Hemelvaartsdag. Ze weten dat ook Jan met Excelsior daarbij is en dat hij op zijn klarinet met hen weer een wedstrijdje aangaat: wie kwinkeleert het fraaist, de vogels of Vogels? Toen zij de laatste keer Jan na twee jaar coronastilte opnieuw hoorden improviseren op zijn muziekpartij, gaven zij het op. Het werd eerbiedig stil in de bomen. Jan gaat echter “gewoon door,” zoals hij zelf zegt, “al ben ik eigenlijk geen verenigingsmens. Maar ik heb hier toch aardig mijn plekje gevonden…”

Jubilaris Jan Vogels. (foto: Janny Oosthoek)

Foto's:


S