23 juni 2022

Op termijn alle 50km-wegen in kom Gemert naar 30km

GEMERT – Met algemene stemmen nam de gemeenteraad donderdagavond het B&W-voorstel aan om het tracé Boekelseweg-Vondellaan-Komweg af te waarderen van 50- naar 30km-weg en om de Vondellaan een daarbij passende nieuwe inrichting te geven. Op termijn willen B&W van alle 50km-wegen in Gemert 30km-wegen maken. Daarvoor moet een plan komen, wil een amendement van vijf partijen. Zij vreesden dat dit anders pas over 10 tot 15 jaar zou gebeuren. Maar de wethouder wil meer vaart maken. Namens de indieners zegt Vroomans, na een schorsing: “Betrek de raad goed bij verkeersproblemen. We trekken het amendement in.”

Door onze politiek verslaggever

De verkeersveiligheid op de route Komweg-Vondellaan-Boekelseweg moet beter: minder doorgaand autoverkeer bij een lagere snelheid. Zo ontstond het voornemen om de Vondellaan anders vorm te geven. Om ongewenste toename op andere 50km-wegen te voorkomen, willen B&W op termijn álle 50km-wegen binnen de kom van Gemert afwaarderen naar 30km/uur.
In de gemeenteraad ontstond discussie over de vraag of je 30km-wegen ook anders moet inrichten. Volgens Stan van Kollenburg (Dorpspartij) is dit wettelijk verplicht. Martien Bankers (Lokale Realisten) denkt van niet: je kunt ook enkel met borden de snelheidsbeperking aangeven. Stefan Janszen (CDA): “Het is een aanbeveling. Niet meer dan dat.” Daarom wil Bankers “bij herinrichting van de Vondellaan meteen andere wegen met bebording naar 30 verlagen.” Volgens Jan Vroomans (Politiek op inhoud; de nieuwe politieke partij van de voormalige VVD-fractieleider) is dat “schijnveiligheid“. Bankers vindt van niet, want “de meeste weggebruikers kijken naar de borden, niet naar de inrichting. 50km-wegen in de andere dorpen kunnen andere oplossingen vragen. Dat kan, want Gemert-Bakel hield eerder ook vast aan 80km-wegen in het buitengebied.”
D66, Dorpspartij, Politiek op inhoud, Sociaal Gemert-Bakel en

VVD vragen in hun amendement om de gevolgen van afwaardering en herinrichting van de Vondellaan na een jaar te evalueren en met die kennis een plan te maken voor de overige 50km-wegen. Stefan Janszen: “Daar is toch al een planning voor?” Volgens Vroomans is in de commissievergadering gezegd van niet. Frances Dekker (D66) “Splits het voorstel. Start met de Vondellaan; doe later de rest.” Van Kollenburg wil meer: “Het is één traject. Je ontkomt er niet aan alle drie de straten aan te pakken. De inrichtingseisen voor zo’n afgewaardeerde weg zijn nu nog niet bekend. We nemen dus een onzeker voorschot,” waarschuwt hij. Mede daarom wil Stefan Janszen “niet op de stoel van het college gaan zitten.” Hij wil “een stukje vertrouwen geven aan college en ambtenaren. Als er problemen zijn, horen wij het wel.” Met anderen vraagt ook hij aandacht voor de overlast die bewoners van de Vondellaan ondervinden van de hoge bomen.
Wethouder Willeke van Zeeland zegt dat een aantal wegen al op de onderhoudsplanning staat. “Wilt u de Komweg naar voren halen, dan moeten extra middelen vrijgemaakt worden. Pas op dat dit niet conflicteert met de centrumvisie,” waarschuwt ze. Ze verwacht “geen knelgevallen” op andere wegen door de aanpak van de Vondellaan. Over de bomen wil ze in gesprek met de bewoners en met de raadscommissie. Ze zegt al: “De bomen maken wel deel uit van de groene hoofdstructuur waar veel vogels en vleermuizen huisvesten. Ook belangrijk voor de klimaatdoelstellingen.” Voor andere straten wil ze plannen maken tijdens de uitvoering van de herinrichting van de Vondellaan. En ze gaat overleggen met hulpdiensten en openbaar vervoer.

Martien Bankers wil meteen op andere wegen 30-borden plaatsen.

Foto's:


0

Geef een reactie op dit bericht...

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.