22 juni 2022

Opnieuw vergaderen oud college en nieuwe gemeenteraad

GEMERT – Ten tijde van de gemeenteraadsvergadering op donderdag 16 juni waren de collegeonderhandelingen in Gemert-Bakel nog niet afgerond. Willeke van Zeeland (CDA) en Wilmie Steeghs (Dorpspartij) verlieten daarom weer hun raadszetel om hun wethoudersrol te kunnen vervullen. En al bij het vragenrecht bleek de beperking van deze situatie: het oude college van B&W neemt geen besluiten meer die gevolgen hebben voor de komende/lopende raadsperiode.

Door onze politiek verslaggever

In het vragenrecht voor raadsleden aan het begin van de gemeenteraadsvergadering vraagt Erik Schoone (CDA) naar de capaciteitsproblemen op het elektriciteitsnetwerk in Brabant en Limburg. Netbeheerder Tennet stopt de aansluiting van nieuwe bedrijven, zowel voor afname als voor opwek van stroom. Reden: het hoogspanningsnet zit aan de maximumcapaciteit. Tennet wil het netwerk uitbreiden, maar “de tijdelijke stop heeft desastreuze gevolgen voor nieuwe bedrijven en instanties en voor onze ambities op het gebied van duurzame energie”, vindt Schoone. Hij vraagt wat hiervan de gevolgen zijn voor bedrijven, instanties en particulieren in de gemeente, voor de Regionale Energie Strategie (RES) en hoe de regio gaat reageren naar provincie en Rijk.
Wethouder Willeke van Zeeland (CDA) licht toe dat “geen offertes meer zullen worden uitgebracht voor nieuwe aansluitingen. Kleingebruikers (particulieren; red.) zijn uitgezonderd. De woningbouwopgave staat niet ter discussie. We gaan uitzoeken wat voor impact het heeft voor bedrijvenpark SmartPark en voor bedrijven in kernen als Elsendorp, De Rips en De Mortel. De Raad wordt geïnformeerd middels de voortgang van de RES.” De Groene Zone, het zonnepanelenproject van twaalf gemeenten in de regio, kan door. Kort voor de sluiting van de inschrijving op 31 maart, kwamen meer aanvragen binnen door stijgende energieprijzen en meer aandacht voor energietransitie. Er staan nu 71 mensen op de wachtlijst. Zij
sluiten een lening af bij de gemeente. De wethouder zegt dat de rente hier lager is dan bij het Nationaal Warmtefonds. “Het college adviseert om huurders geen lening te verstrekken. Zij zijn geen pandeigenaren.”
Marius Vos (Sociaal Gemert-Bakel) vraagt naar verbetering van luchtkwaliteit en volksgezondheid. “In januari 2020 heeft het voormalige kabinet het Schone Lucht Akkoord getekend samen intussen met 86 gemeentes en de 12 provincies. Het eerste doel betreft het streven naar een permanente verbetering van de luchtkwaliteit om gezondheidswinst voor iedereen in Nederland te realiseren. Er wordt toegewerkt naar de WHO-advieswaarden voor stikstofdioxide en fijnstof in 2030.” Vos vraagt of B&W het doel onderschrijven om te streven naar een verbetering van de luchtkwaliteit. Als dat zo is, waarom heeft Gemert-Bakel zich dan niet aangesloten bij het Schone Lucht Akkoord en wil het college dat alsnog doen?
Wethouder Wilmie Steeghs (Dorpspartij) reageert: “Het college onderschrijft het doel om te streven naar verbeterde luchtkwaliteit. We willen eerst inventariseren welke verbeterpunten er zijn. Daarna besluiten we over aansluiten.” Ze wijst erop dat het nieuwe college van B&W nog moet worden gevormd. Het huidige college handelt wel lopende zaken af, maar neemt “nu geen besluit over dat je van plan bent wat te gaan doen.” Ze vindt dat een besluit voor het nieuwe college.

Wilmie Steeghs: ”Geen besluiten over wat je plan bent.”

Foto's:


0

Geef een reactie op dit bericht...

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.