18 juli 2022

We willen bijdragen aan de zorgverlening in het dorp

DE MORTEL – Een unicum voor de inwoners van De Mortel: binnenkort kunnen ze in hun eigen dorp gebruikmaken van huisartsenzorg. Huisartsen Joep Gondrie en Lotte Elemans houden vanaf 5 september spreekuur in Gezondheidscentrum De Sprank.

Van de redactie

“We willen huisartsenzorg voor mensen in De Mortel zo eenvoudig en laagdrempelig mogelijk maken”, zegt Lotte Elemans. “En we hopen de druk op andere huisartsen in de gemeente te verminderen”, voegt Joep Gondrie toe. Op 5 september starten Gondrie en Elemans met het geven van huisartsenzorg in De Mortel. Drie dagdelen plus een avond per week houden de twee huisartsen, met hoofdzetel in Medisch Centrum Middenpeel in Elsendorp, spreekuur in Gezondheidscentrum De Sprank. De dienstverlening in De Mortel vloeit voort uit een oude wens, vertelt Gondrie: “Carlo Hazenberg heeft een praktijk voor fysiotherapie in het gezondheidscentrum. We hebben het er samen al vaker over gehad om in De Mortel een dependance van onze huisartsenpraktijk te openen. Nu is het moment eindelijk daar.” De huisartsen van Medisch Centrum Middenpeel, behalve Gondrie en Elemans ook Mariken Arts, pasten het model eerder met succes toe in Venhorst, waar ze ook een dependance van hun praktijk runnen. Lotte Elemans en Joep Gondrie gaan in De Mortel het hele pakket aan gangbare huisartsenzorg aanbieden. Mensen kunnen straks bij de huisartsen terecht voor een regulier consult of voor eenvoudige chirurgische ingrepen. Een doktersassistente ondersteunt de diensten en kan bijvoorbeeld bloedprikken of het wrattenspreekuur doen. “En we hebben een afgiftepunt voor medicijnen”, vertelt Elemans, “een uitbreiding van onze apotheekdienst in Elsendorp.” Gondrie: “Alleen voor grotere zaken moeten mensen naar Elsendorp komen. Voor het maken van een hartfilmpje bijvoorbeeld. Dat kunnen we in eerste instantie in De Mortel nog niet.”

Inwoners van De Mortel die gebruik willen maken van de diensten van Joep Gondrie en Lotte Elemans kunnen zich nu al inschrijven in de praktijk. Het is aan te raden om dat op tijd te doen, net als het op de hoogte stellen van de eigen huisarts, benadrukt Elemans: “Zodat wij een eventuele overschrijving tijdig kunnen verzorgen en het medische dossier op kunnen vragen.” Beide artsen kunnen zich tegelijkertijd voorstellen dat er enige schroom is om die overstap te maken. Gondrie: “Het is logisch als je daar een aarzeling in voelt. Vaak heb je al een jarenlange vertrouwensband opgebouwd met je eigen huisarts. Die relatie ga je niet zomaar verbreken.” Al zijn er natuurlijk ook praktische redenen om juist wél over te stappen, voegt hij gelijk toe: “Als reistijd een factor is, bijvoorbeeld. Of vanwege het gemak van een huisarts om de hoek.” Sowieso is de Mortelse dependance straks dé aangegeven plek voor inwoners die op dit moment zonder huisarts zitten, geeft Elemans aan: “Mensen die van buiten het dorp hier komen wonen, bijvoorbeeld. Maar ook statushouders.” Gondrie en Elemans spelen daarmee indirect ook in op de druk waarmee andere huisartsenpraktijken in de gemeente Gemert-Bakel op dit moment te maken hebben. Die is zo hoog dat de Gemertse praktijken Palissade en ’t Gasthuis zich zelfs genoodzaakt zagen een patiëntenstop in te stellen.

Met hun Mortelse dependance van Medisch Centrum Middenpeel hopen Elemans en Gondrie wat van die druk weg te nemen. Zorgverzekeraar CZ ondersteunt de plannen, en ook collega-huisartsen in Gemert-Bakel zijn positief. “Net als de eerste mensen die we in De Mortel gesproken hebben”, zegt Gondrie. Elemans: “Laten we hopen dat ze de weg naar onze praktijk gaan vinden. Want we denken dat we structureel iets toe kunnen voegen aan de zorgverlening binnen het dorp.”

Inschrijven voor de diensten van Joep Gondrie of Lotte Elemans kan eenvoudig door op de website www.mcmiddenpeel.praktijkinfo.nl online het aanmeldformulier in te vullen, of het formulier te downloaden en af te geven bij Medisch Centrum Middenpeel, Pater Rossaertstraat 15 in Elsendorp. Medisch Centrum Middenpeel verzorgt vervolgens de overschrijving.

Foto's:


h