06 augustus 2022

Nieuwe kwaliteitswet per 1 januari

GEMERT-BAKEL – In de afgelopen twee afleveringen van deze serie zijn we ingegaan op de hoofdlijnen van de komende Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen(Wkb). Deze wet gaat vergaande gevolgen hebben voor aannemers, gemeenten, architecten, bouwbegeleiders en voor opdrachtgevers.

Veel bouwers en gemeenten zijn zich aan het voorbereiden op de beoogde invoeringsdatum van 1 januari 2023. Op 12 juli, vlak voor het zomerreces, heeft de minister aan de Eerste Kamer aangegeven nog steeds vast te houden aan deze datum.

De kwaliteitsborgingswet is gekoppeld aan de omgevingswet, wat betekent dat deze beide gelijktijdig ingaan. Hier zit nog enig voorbehoud, omdat de Eerste Kamer vragen heeft gesteld over het functioneren van de software waar de gemeenten mee moeten werken. Op basis van de resultaten van een extern onderzoeksbureau wordt in oktober vastgesteld of er nog onoverkomelijkheden resten die de uitvoering in de weg staan. Als dit aan de orde is wordt de wet mogelijk met enkele maanden uitgesteld.

Als dit niet aan de orde is gaat u zeer waarschijnlijk met deze wet te maken krijgen als u nu nieuwbouwplannen heeft. Als u al zo ver bent dat u uw vergunningsaanvraag vóór het eind van het jaar kunt indienen is dit niet het geval. Maar als u uw plannen in de loop van 2023 wilt realiseren, doet u er goed aan bij uw architect te informeren wat de gevolgen voor u zijn. Voor grondgebonden woningen en kleine bedrijfsgebouwen heeft u dan te maken met een kwaliteitsborger, die door u, uw architect of uw aannemer ingeschakeld moet worden. In de volgende aflevering gaan we in op wat de architect voor u en voor de kwaliteitsborger kan betekenen.

Met de invoering van de Wkb gaan ook een aantal privaatrechtelijke verplichtingen gelden voor de aannemer. Deze gaan over onder andere een aan te leveren bouwdossier, de waarschuwingsplicht en een verbrede aansprakelijkheid. Niet alle bepalingen gaan in per 1 januari as., er zijn ook bepalingen waarvoor een overgangsrecht gaat gelden. Deze verplichtingen gelden voor elke aannemer, dus ook voor zzp-ers. U doet er goed aan om ook de aannemer tegen die tijd te vragen welke gevolgen de Wkb voor uw heeft als het gaat om deze privaatrechtelijke verplichtingen.
In de volgende afleveringen zal worden ingegaan op de rol van de architect, de aansprakelijkheid van de aannemer, het dossier van oplevering en de ingebruikname van de nieuwe woning;
BouwKwaliteit Plus helpt aannemers om WKB-proof te worden. Neem hiervoor contact op met Marcel Ponjée van BouwKwaliteit Plus info@bkplus.nl

Foto's:


0