27 september 2022

Belevingsvluchten met F-35 straaljager in omgeving vliegbasis De Peel

DE RIPS/VREDEPEEL – Een  F-35 van de Koninklijke Luchtmacht voert op maandag 17 oktober belevingsvluchten uit in de omgeving van De Peel. Defensie is van plan om deze slapende vliegbasis opnieuw in gebruik te nemen.Door het uitvoeren van deze vluchten krijgen omwonenden van De Peel volgens Defensie een indicatie van het geluid van de vliegtuigen en de impact daarvan op de leefomgeving. Er wordt niet daadwerkelijk gestart en geland op het vliegveld omdat dat nog niet mogelijk is. De vliegroutes zouden wel zoveel als mogelijk overeenkomen met de routes zoals die na de voorgenomen heropening van het vliegveld worden gevlogen.

Op 3 en 6 oktober vinden informatiebijeenkomsten over deze belevingsvluchten plaats. Hier zullen sprekers van het Ministerie van Defensie, het NLR, onderzoeksbureau Invior en de gemeente de vluchten nader uitleggen. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen over de belevingsvluchten, de geluidsmetingen en het belevingsonderzoek. Op 3 oktober organiseert is een informatiebijeenkomst in het gemeentehuis in Gemert van 19.00 uur tot 21.00 uur. Op 6 oktober stelt de gemeente Venray het gemeentehuis open, eveneens tussen 19.00 en 21.00 uur. Geïnteresseerden worden verzocht om zich van te voren aan te melden via informatiedepeel@mindef.nl onder vermelding van naam en woonplaats. De informatieavond op 6 oktober is ook te volgen met een livestream op internet.

Vliegbewegingen

Defensie wil vliegbasis De Peel heropenen. Hiervoor is een luchthavenbesluit nodig. Met een luchthavenbesluit voor de Luitenant-generaal Bestkazerne in De Peel kan deze landmachtkazerne ook weer worden gebruikt als vliegveld. Defensie laat nu als eerste stap een stikstofberekening laat maken, voor een aanvraag voor een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming. Daarna volgen andere onderzoeken ter voorbereiding van een luchthavenbesluit, waaronder de Milieueffectrapportage. Het is de bedoeling van Defensie dat elk jaar 12 jachtvliegtuigen maximaal 1.800 keer opstijgen en 1.800 keer landen op De Peel. Dat zijn 3.600 vliegbewegingen per jaar. Defensie heeft aangegeven jaarlijks 3 periodes van 6 weken of een periode van 24 weken te willen vliegen. De vliegbasis is dan geopend van maandag tot en met donderdag van 7.00 tot 23.00 uur.