28 september 2022

‘Snelfietspad Gemert-Helmond langs N272 en N279 sneller, veiliger en goedkoper’

GEMERT-BAKEL – Een route parallel aan de N272 en N279 is de beste optie voor het nieuwe snelfietspad van Gemert naar Helmond. Dat vindt het gemeentebestuur van Gemert-Bakel. Ook Laarbeek en Helmond hebben een voorkeur voor deze variant. Die is sneller, veiliger, gunstiger gesitueerd en per saldo goedkoper, omdat de provincie er meer aan wil bijdragen en de onderhoud- en beheerskosten lager zijn.

Van de redactie
Een tracé dat de bestaande provinciale wegen volgt heeft volgens wethouder Hanneke Coppens verschillende voordelen. “Naast de aanleg van een snelfietspad, staan ook aanpassingen aan de N272 en N279 en de realisatie van een ov-overstappunt (hub, red.) aan de westkant van Gemert gepland. Die kun je in deze variant makkelijker aan elkaar koppelen, waardoor je tijd en geld bespaart en tot een gunstiger totaalplaatje komt.”

Voordelen

De voorkeursvariant biedt meer mogelijkheden om over te stappen van fiets naar bus of trein dan andere onderzochte routes, zo geeft de Gemert-Bakelse portefeuillehouder regionale mobiliteit aan. “Ook is er voldoende ruimte om een vier meter breed geasfalteerd pad aan te leggen en zijn er niet of nauwelijks gelijkvloerse kruisingen met bestaande wegen nodig. Daardoor kan de reistijd voor gebruikers verkort en de doorstroming en verkeersveiligheid verbeterd worden. Dat maakt het voor inwoners aantrekkelijker om vaker de auto te laten staan als ze voor werk of opleiding naar de stad moeten reizen. Het zijn bovendien kwaliteitseisen die de provincie stelt om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage.”

Het tracé sluit naar mening van het college beter bij andere plannen die Gemert-Bakel heeft op het gebied van woningbouw en centrumontwikkeling, ligt gunstiger ten opzichte van station, ziekenhuis en bedrijven, sluit beter aan op de snelfietsroute naar Eindhoven en heeft minder effect op natuur, landschap en cultuurhistorie. Het is wel de variant met de minste kilometers over Gemert-Bakels grondgebied.

Bestuursakkoord

Of en wanneer het snelfietspad gerealiseerd wordt, is niet bekend. “Het wordt opgenomen in een breder bestuursakkoord over mobiliteit in de regio. Inzet van Gemert-Bakel is wel om de aanleg van het snelfietspad voorrang te geven.”

Burgemeester en wethouders willen ook bestaande fietspaden binnen de gemeentegrenzen op orde hebben. Het deel tussen de rotondes Beeksedijk (Gemert) en Gemertseweg (Beek en Donk) wordt al op kortere termijn aangepakt.

Voorkeursvariant

Om de regionale bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren werken provincie en gemeenten aan nieuwe mobiliteitsoplossingen. Een snelfietspad om de bereikbaarheid van Gemert te verbeteren, maakt deel uit van de plannen. Vier mogelijke tracés zijn onderzocht. Tracé D is de voorkeursvariant van de drie betrokken gemeenten Gemert-Bakel, Helmond en Laarbeek.

Foto: De onderzochte tracévarianten.

Foto's:


0