27 september 2022

Presentatie Centrumplan Milheeze: supermarkt en appartementen op plek pastorie

MILHEEZE – Ruimte voor wonen, parkeren en de terugkeer van een supermarkt. Centrumplan Milheeze moet de leefbaarheid in het dorp een flinke duw voorwaarts geven. Vrijdag werd het plan in concept gepresenteerd, en konden inwoners reageren.

Door Siel Peijs

Milheeze krijgt weer een supermarkt. Dat is één van de opvallendste punten uit de centrumplannen die vrijdag zijn gepresenteerd in gemeenschapshuis De Schans. Dorpsoverleg Milheeze en een klankbordgroep van omwonenden en betrokken partijen werken al geruime tijd samen aan deze plannen, die de leefbaarheid in het dorp een impuls moeten geven. Het Pastoor Simonisplein, het plein voor de kerk, speelt daarin een cruciale rol. De beoogde supermarkt is ingetekend op de plek waar nu de pastorie staat. Behalve de winkel, die in oppervlakte twee keer zo groot wordt als de afgelopen zomer gesloten Dagwinkel Van Buel, biedt Centrumplan Milheeze ruimte aan 16 appartementen boven de supermarkt. Daarachter staan 5 tussenwoningen en 10 rijwoningen gepland. Ook wordt in extra parkeerruimte voorzien. Daarnaast wordt gekeken naar een herbestemming van de kerk. Met de plannen hangt tevens de herontwikkeling van gemeenschapshuis De Schans samen.
Het zijn flinke plannen, beaamt supermarktondernemer Ton van Buel. Hij verwacht dan ook dat de inwoners nog even geduld moeten hebben voordat ze weer daadwerkelijk boodschappen in Milheeze kunnen doen: “Als het eerder kan gaan we dat zeker proberen, maar ik hoop in 2025 of 2026 open te kunnen gaan.”
De presentatie wordt door veel inwoners met belangstelling bezocht, constateert Dorpsoverleg-voorzitter Lianne Lenssen tevreden: “Dit is hoe we het bedoeld hebben. We willen dat het een plan wordt waar de inwoners zich in kunnen vinden.” Die inwoners kunnen hun mening of zorgen delen via formulieren. Daarnaast kunnen er individueel vragen gesteld worden aan mensen van de klankbordgroep of van Dorpsoverleg Milheeze.
Hoewel de meningen over het algemeen positief zijn, uiten sommige bezoekers ook hun zorgen. Met name het verdwijnen van de pastorietuin kan niet ieders goedkeuring wegdragen: “Je leest overal dat we moeten vergroenen. Maar hier wordt het groen juist weggehaald”, is één van de reacties. “Wat is belangrijker voor de leefbaarheid? Een tuin of een supermarkt?”, vraagt een ander zich daarop af.
“Het is een plan in wording”, vervolgt Lenssen. “We kunnen het nooit voor iedereen goed doen. Maar we willen wel iedereen de kans geven om mee te praten en mee te denken.”

Foto's:


0