24 november 2022

‘Afterparty’ Sint Antonius en Sint Sebastianus

GEMERT – In de laatste week van juni jongstleden weerklonken de gildetrommen in Gemert. Een geluid dat de Stichting Leergeld met terugwerkende kracht als muziek in de oren moet hebben geklonken. Immers, het feest van het zevenhonderdvijftig jaar bestaan van De Gruun Skut leidde afgelopen vrijdagavond in het Boerenbondsmuseum tot de overhandiging van een heel mooi bedrag aan Leergeld.

Door Simon van Wetten

Al in 1699 was de ‘opstigting’ van het Sint Antonius en Sint Sebastianus Gilde buiten mensenheugenis en dat driekwart millennium is dus niet zomaar bedacht. Het jubileum werd in juni dan ook uitbundig en kleurrijk gevierd. Alles zat mee, tot en met het weer aan toe. Er was een grote publieke belangstelling, niet alleen voor de optocht van zesentwintig gilden die van heinde en verre naar hier waren gekomen. Ook de traditionele vendelgroet en de massale opmars van alle gilden op het kasteelterrein werden ‘rijendik’ aanschouwd, een prachtig en kleurrijk gezicht! Vendelen, geweerschieten, boogschieten, bazuinblazen, trommelen, standaardrijden, het werd allemaal in het decor van het zeshonderdjaar oude kasteel door heel veel mensen bekeken. Een eminent verjaardagsfeest wordt dikwijls later nog een stevig nabesproken, foto’s en films worden uitgewisseld, de herbeleving is een feest op zich. En dat gebeurde vrijdagavond. De Gruun hadden zich in groten getale naar het Boerenbondsmuseum begeven voor een flinke dosis napret. Voorzitter Nico Krol verwelkomde alle gildebroeders en -zusters, de sponsors en de vrijwilligers en gaf daarna het woord aan Wout Brouwers, die namens het organisatiecomité nog eens terugkeek, niet alleen op het feest in juni, maar op zo’n beetje alle naoorlogse jubilea-feesten. Leidraad daarbij was een feestgids uit 1948, waarin pastoor Kuijte in het voorwoord verzucht: “Als de muren van St.-Jans Onthoofding konden spreken, dan zouden ze getuigen van de talloze malen dat de Sint Antoniusbroeders, samen met het Sint Jorisgilde, de processies hebben begeleid.”
Wout bedankte uitvoerig alle harde werkers en vertelde welke drempels in de aanloop geslecht dienden te worden. Zo bleek dat de kasteelpoort 2.78 meter hoog is en de vrachtwagen die het bier aanvoerde 3.20 meter. “Maar alles is in de beste verstandhouding opgelost. Ik zeg tegen ons gilde dezelfde woorden als waarmee pastoor Kuijte destijds afsloot: ‘Ad multo annos’, nog vele jaren!”
Nico Krol riep vervolgens Greetje Lathouwers en Ton Valckx van Stichting Leergeld naar voren. “We vonden van meet af aan dat bij ons 750-jarig bestaan ook een goed doel hoorde, en daarom overhandigen wij nu met groot plezier deze cheque aan de Stichting Leergeld.” De schenking werd met evenveel plezier en in dankbaarheid aanvaard. “Want,” zo legde Ton Valckx uit, toen we in 2007 begonnen hebben we in dat jaar 58 kinderen geholpen. Vorig jaar waren dat al 729 kinderen, en vanwege de beroerde tijden met de energiecrisis zijn daar nu alweer tachtig aanvragen bijgekomen.”
Voordat het feest echt losbarstte werd de film vertoond die door filmbedrijf VandePunt van het gildefeest is gemaakt. Een mooi document dat de Gruun Skut (zou men die woorden in 2272 nog begrijpen?) bij het 1000-jarig bestaan, vast en zeker in het feestprogramma zal opnemen. Foto: Voorzitter Nico Krol (midden) overhandigt een reuzencheque aan Greetje Lathouwers en Ton Valckx van Stichting Leergeld.

Foto's:


0