17 november 2022

Frans van de Vossenberg zingt 75 jaar bij Crescendo Elsendorp

ELSENDORP – Op 10-jarige leeftijd trad Frans van de Vossenberg toe tot het koor Crescendo. ‘Aanzwellen van het geluid’, betekent dat woord. Maar ook het aantal muzikale jubilea van Frans zwol aan; 25 jaar, 50 jaar, 60 jaar en nu 75 jaar. Hij is het langst zingende koorlid.

Door Simon van Wetten

Over vier jaar bestaat Elsendorp een eeuw, en Frans heeft 85% van die tijd meegemaakt. Geboren en getogen aan de Ripseweg – de Middenpeelweg. Hoe was het om op te groeien in dat piepjonge Elsendorp, Frans? “Héél leuk, het was vrijheid, blijheid en je had allerlei speelmogelijkheden.” Niet aldóór, want de oorlog gooide roet in het eten. “Ik was bij het uitbreken ervan nog maar een klein menneke en ik had schrik van de oorlog. Ons moeder troostte ons dan.” Ons? “Ik ben de derde in een gezin van drie jongens en drie meisjes. De eerste klas van de lagere school, dat kwam er in 1943 nauwelijks van. Maar een jaar later kregen we in Elsendorp mobilisatie-broeders, onderduikers. Eén was echt een werkbroeder, de andere was bezig met de dorpsgemeenschap. Hij richtte een jongenskerkkoor op, ik werd daar lid van, ook al omdat ik misdienaar was. Uit dat jongenskoor is in 1947 Crescendo voorgekomen, waar ook heel veel meisjes in zongen. Dát was skon en héél gezellig. Maar goed, ik was dus van meet af aan lid.”
Als volwassene was Frans lange tijd bestuurslid en verleende hij, gesteund door zijn technisch inzicht, allerlei hand en spandiensten. “In 1959 werd de houten kerk vervangen door het huidige gebouw. We kregen een nieuw orgel en binnen een jaar stond de pastoor op de stoep: er was van alles mis met dat orgel. Samen met tv-monteur Harrie Leenders heb ik de gebreken eruit gehaald en dat ding tien jaar onderhouden. Het benodigde geld werd opgehaald met een loterij, heel officieel met een notaris erbij. Ik kocht de prijzen bij de groothandel in elektrische spullen in Helmond, waar ik veel mee van doen had.”
Maar je had dus ook nog wel tijd om te zingen? “Zeker, dat heb ik altijd met groot plezier gedaan. Ik zong al mee toen ik nog dat piepkleine misdienaartje was, niet alleen in de kerk, ook in het klooster.” Mia, de echtgenote van Frans breekt even in: “Ik heb hem thuis nog nooit horen zingen.” Frans lacht. “Dat klopt. Hier in huis fluit en neurie ik, zingen doe ik bij Crescendo, wekelijks tijdens de repetities in De Dompelaar, en eens in de veertien dagen in de mis. Hoofdzakelijk kerkmuziek, maar ook wel profaan. Dat zingen doen we uiteraard voor onszelf, omdat we nu eenmaal graag zingen, maar ook voor de Elsendorpse mensen. Want het mooie van het wonen in dit dorp is dat iedereen meehelpt om de dorpsgemeenschap te ondersteunen en zo de leefbaarheid op een prettige manier in stand te houden.”
Komende zondag, 20 november, wordt er vanaf 11.00 uur éérst gezongen tijdens de Eucharistieviering in de kerk, en daarna is er, tussen 12.30 en 14.00 uur, een feestelijke receptie in De Dompelaar. Uiteraard wordt Frans dan in het zonnetje gezet, maar in die lichtcirkel staan ook Maria Houben, een zus van Frans, en Dievie Manders en Marietje van Tiel, die alle drie 60 jaar lid zijn.

Foto's:


0