23 november 2022

Herrie

Terwijl de gemoederen rond een mogelijk Asielzoekerscentrum in Bakel hoog oplopen, zijn die rond het weer in gebruik nemen(reactiveren) van vliegbasis De Peel ook nog allerminst bedaard. Vooral bij degenen die tijdens de belevingsvluchten ervaren hebben wat de werkelijke herrie is van slechts één toestel. En zoals u weet, blijft het straks niet bij één. Ook vanuit Volkel horen we nu wat er op ons af gaat komen. Meerdere toestellen komen overdag, ’s avonds, maar ook ’s nachts over ons grondgebied gevlogen. Afgelopen week kregen wij daar o.a. in Bakel alvast een voorproefje van. Intussen is het aantal klachtmeldingen in Volkel en omgeving ten opzichte van voorgaande jaren enorm toegenomen.
Wat kunnen wij, inwoners en politieke partijen, doen? De heer Kwast, strategisch adviseur van Defensie, zei het heel duidelijk tijdens de recente informatieavond in Gemert. Op de vraag wie uiteindelijk beslist over het reactiveren van de vliegbasis luidde zijn antwoord: ”De politiek”. Als dat zo is, laten alle politieke partijen binnen Gemert-Bakel zich dan duidelijk uitspreken. of zij vóór of tegen het weer in gebruik nemen van deze vliegbasis zijn? Daar hebben veel inwoners van Gemert-Bakel grote behoefte aan.
Sociaal Gemert-Bakel heeft al verschillende jaren geleden duidelijk gemaakt waar wij als politieke partij staan. Wij willen géén reactivering. Tijdens de onlangs gehouden belevingsvlucht zijn diverse leden op verschillende plekken gaan staan en hebben daar metingen gedaan. Bij de vliegbasis zelf werd met professionele apparatuur tot 121 decibel gemeten. Daarbij moet bedacht worden dat van echt landen en opstijgen (nog) geen sprake was. Op andere plekken varieerde het geluidsniveau van 75 tot 95 decibel. In Milheeze werd 95 db gemeten.
Stel je deze herrie – en dan met meerdere toestellen – eens voor gedurende een flink deel van het jaar!
Onze burgemeester zegt in zijn column in het Gemerts Nieuwsblad “ Als Gemert-Bakel blijven we samen met de gemeenten in onze regio kijken op welke wijze de reactivering kan worden voorkomen”.
Nou als de burgemeester al zo duidelijk een richting aangeeft, kunnen wij er redelijkerwijs toch van uitgaan dat hij spreekt namens de overgrote meerderheid van de inwoners van Gemert Bakel. Als burgemeester is hij immers degene die in het openbaar op moet komen voor de belangen van ons allemaal.
De burgemeester is dus alvast duidelijk, nu de politieke partijen nog.

Namens de fractie Sociaal Gemert-Bakel
Janny Thijssen, commissielid
Email: info@sociaal-gb.nl
Tel: 0625327219

Foto's:


0