23 november 2022

Het mooiste van werken in Den Haag?

Het mooiste van werken in Den Haag? Thuiskomen in Brabant natuurlijk!

Hoe hou je het vol daar? Heb je geen heimwee naar Gemert? Wat een poppenkast daar in Den Haag, dat je daar tegen kunt.Meerdere keren per dag krijg ik dit soort vragen. Ik begrijp dat maar al te goed. Toen in anderhalf jaar geleden in de landelijke politiek stapte had ik natuurlijk verwacht dat het hard zou zijn en nog meer op de man. Maar ook van politici die al langer in Den Haag meedraaien hoor ik vaak dat de sfeer nu wel heel erg onder de maat is. Is dat leuk? Nee, daar is niks aan. Is het goed voor Nederland? Nee, want vertrouwen in de politiek daalt en energie die politici in elkaar en met name zichzelf steken wordt niet gebruikt voor de inhoud. En daar draait het om? De inhoud. Lekker saai goeie wetten maken voor inwoners.
Maar gelukkig zijn er ook veel Kamerleden die net als ik niet vergeten zijn waarom ze in de politiek zijn gegaan. Om Nederland net wat beter achter te laten.
En vaak lukt dat ook en je moet nooit vergeten daar positieve energie uit te halen.
Ik bemoei me in Den Haag met Financiën, Fiscaliteit, Binnenlandse Zaken, een stukje Economie en Sport. Twee dingen in het kader van “meedoen werkt” wil ik er even uitpikken.
Allereerst Fiscale Rechtshulp binnen de belastingdienst. Er is gelukkig al veel geregeld op het gebied van rechtsbescherming voor inwoners. Alleen op Fiscaal gebied kan het in Nederland echt beter. Kijk naar een Toeslagaffaire of het gebruik van discriminerende lijsten bij de belastingdienst. Ik ben ervan overtuigd dat als onze fiscale rechtshulp, laagdrempelig en het liefste met toegang tot de systemen van de belastingdienst beter georganiseerd was, dat signalen eerder naar boven waren gekomen en problemen niet zo ver hadden hoeven komen. Hier heb ik een motie over aangenomen gekregen, hier is nu budget voor opgenomen in de begroting en het ministerie is hiervoor nu voorstellen aan het uitwerken.
Een ander puntje is het organiseren van Burgerberaden. De minister heeft naar aanleiding van mijn aandringen toegezegd gemeenten die zich melden voor een burgerberaad, actief te gaan ondersteunen om dit initiatief ook tot een succes te maken. En de eerste gemeente heeft zich inmiddels gemeld. En stiekem ben ik best trots dat deze uit Brabant komt.
Kortom, moedig voorwaarts!

Inge van Dijk
Lid Tweede Kamer CDA

Foto's:


0