23 november 2022

Hoorzitting COA-verzoek: Kwestie AZC verdeelt gemeenschap in Bakel

GEMERT – De gemeenteraad van Gemert-Bakel hield dinsdagavond 22 november een hoorzitting naar aanleiding van het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor huisvesting op het Zorgboogterrein in Bakel. De raad aanhoorde maar liefst zestien insprekers en na hen vijf deskundigen met de bedoeling zich een mening te vormen voordat de gemeenteraad op 6 december in een extra raadsvergadering tot een besluit moet komen. Voorstanders, maar vooral de tegenstanders van de komst van een asielzoekerscentrum (AZC) gaven er blijk van hún mening al gevormd te hebben. Zij lijken niet te verzoenen.

Door onze politiek verslaggever

De tegenstanders zijn vooral bang voor overlast en onveiligheid. Ze slapen er slecht van. De voorstanders wijzen op de wettelijke en morele plicht om vluchtelingen op te vangen, op kansen en op meevallende ervaringen elders. Vooral bij de tegenstanders blijkt veel emotie te zitten rond dit vraagstuk. De kwestie verdeelt de gemeenschap in Bakel in twee kampen.

Raadsleden

Na afloop vonden raadsleden de zitting nuttig en verhelderend. Ze hadden veel argumenten voor en tegen gehoord en kregen van de deskundigen antwoorden op een aantal vragen. Raadsleden waren vooral teleurgesteld in de afwachtende houding van de Zorgboog. Sommigen spraken van een “gemiste kans” doordat B&W besloten het verzoek van het COA voor huisvesting van 300 asielzoekers voor een periode van tien jaar, te beperken tot noodopvang van 150 asielzoekers in woonunits voor een periode van twee jaar. Zij deden dit onder invloed van eerder binnengekomen reacties. Wordt het conceptvoorstel van B&W aangenomen, dan zal het COA minder investeren in onder meer gebouwen en voorzieningen waarvan Bakel gebruik kan maken na het vertrek van het AZC.

Publieke belangstelling

Omdat er door de emoties rond dit vraagstuk kans is op incidenten, was de politie op de been rond en in het gemeentehuis in Gemert. De publieke tribune in de raadszaal zat helemaal vol. De stoelen bij de tv-schermen in de hal bleven nagenoeg leeg. Buiten was het stil. Op een aantal keren applaus en afkeurende boe-geluiden van de tegenstanders na, bleef het rustig.

 

Foto: Publiek in de raadszaal.

Foto's:


H