16 november 2022

Steuntje in de rug voor starters

Het CDA wil het voor starters in Gemert-Bakel gemakkelijker maken om een eerste woning te kopen. Daarom moet er een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen komen, om meer koopwoningen bereikbaar te maken voor starters.
Kamerlid Jaco Geurts heeft onlangs een amendement ingediend dat 40 miljoen daarvoor vrijmaakt Dit amendement heeft steun gekregen van een meerderheid in de Tweede Kamer. Het CDA pleit al langer voor een nieuwe vorm van premie-A-woningen, koopwoningen die kunnen worden gekocht met steun van de overheid. Omdat het door de sterk gestegen huizenprijzen voor starters met een middeninkomen onwaarschijnlijk is dat zij op korte termijn een geschikte eerste koopwoning kunnen betalen. De stijging van de hypotheekrente vormt daarbij een extra belemmering.
Er bestaan reeds succesvolle verkoopregelingen voor koopstarters, zoals de KoopStart- en KoopGarantregelingen, waarmee starters bijvoorbeeld met korting en voor een lagere prijs dan de marktwaarde een woning kunnen kopen. Zonder dat deze regelingen een prijsopdrijvend effect hebben. Het CDA vindt dat dergelijke succesvolle verkoopregelingen voor koopstarters op grotere schaal moeten worden ingezet. Iedereen in Nederland moet betaalbaar kunnen wonen. Koopwoningen zijn echter voor een steeds grotere groep mensen onbetaalbaar geworden. Vooral starters hebben het lastig bij het vinden van een koopwoning. Zij hebben een steuntje in de rug nodig. Daarom heeft het CDA, met steun van andere partijen, dit amendement ingediend, om koopstarters via speciale verkoopregelingen financieel te ondersteunen. Starters en gezinnen met een bruto jaarinkomen tussen de 40.000 en 65.000 euro, kunnen straks maximaal 75.000 euro korting krijgen op de aankoop van een nieuwbouwhuis. Zo kunnen zij zich een eengezinswoning of appartement van ongeveer 280.000 euro veroorloven. Wanneer de woning later weer verkocht wordt, moet de subsidie worden terugbetaald, plus een deel van de eventuele winst. Met dat geld kan het fonds dan weer nieuwe starters helpen. Wanneer er sprake is van een waardedaling, dan kan het terug te betalen bedrag lager uitvallen.
Het is niet voor het eerst dat de overheid ondersteuning biedt voor de aanschaf van een koopwoning, In de jaren ’70 en ’80 had je de zogenaamde premiewoningen, waarbij huizenkopers met een bepaald inkomen een jaarlijkse subsidie kregen van de overheid. Premie A en B waren bedoeld voor de laagste inkomensgroepen en premie C was gericht op de middengroepen.
Wilt u in gesprek over deze of andere onderwerpen, bel of mail dan met ons!

Joris van Loon
CDA Gemert-Bakel
jvl123@chello.nl
06-53197616

Foto's:


0