16 november 2022

Van de VVD

De gemeenteraad van Gemert-Bakel heeft de Begroting 2023 goedgekeurd. Naast de coalitie hebben wij ook akkoord gegeven voor de Begroting. De Begroting laat zien dat het College oog heeft voor de stijgende kosten als gevolg van de veranderende wereld waarin wij leven, maar heeft wat ons betreft wel een goede voorstelling van zaken over hoe de Gemeente de komende jaren met het geld omgaat. Samen met Sociaal Gemert-Bakel hebben wij echter wel een motie ingediend om de solvabiliteit (verhouding tussen eigen middelen en schulden) in de gaten te blijven houden. De motie heeft de strekking een beter inzicht te krijgen in de financiƫle planning van de gemeente door een risico inschatting te maken voor de komende jaren. Daarnaast zouden wij graag inzichtelijk willen hebben hoe de gemeente de komende jaren de solvabiliteit verbetert. Wat wij hiermee wilden voorkomen is dat noodzakelijke projecten niet door kunnen gaan omdat het financieel niet haalbaar meer is. Wij blijven namelijk strijden voor een nieuw Commanderij College, diverse basisscholen in Gemert en het MFA in Bakel. Helaas kon de motie niet rekenen op een meerderheid.
Twee van onze andere moties hebben het wel gehaald en zijn zelfs raad breed aangenomen. Vorige maand heeft de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) groot alarm geslagen bij Gemeenten met betrekking tot de digitale veiligheid van persoonsgegevens. In 2022 heeft al een verdubbeling van het aantal digitale veiligheid incidenten plaatsgevonden waarbij criminelen Gemeenten gehackt hebben en privacygegevens van burgers gestolen hebben. Het VNG ziet namelijk dat veel gemeenten nog te weinig besteden aan de bescherming van digitale gegevens, terwijl het adviseert om 10% van het ICT-budget hiervoor te benutten. In de Gemeente Lochem bleek dat criminelen al zes maanden in de systemen zaten voordat de Gemeente het lek ontdekte. Als gevolg hiervan hebben zij alle systemen moeten weggooien en nieuwe moeten kopen. Daarom hebben wij het college verzocht om de kosten voor digitale veiligheid standaard op te nemen in de Begroting. Dit jaar staat de bespreking van het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 op het programma. Helaas was in het oude veiligheidsplan nog geen ruimte voor Digitale Veiligheid, maar mede namens de steun van de andere partijen, zal digitale veiligheid hierin worden opgenomen.
Tot slot heeft ons raadslid Anne van Berlo een motie ingediend om een Lokale Inclusie Agenda onderdeel te maken van het Beleidskader Sociaal Domein zodat mensen met een beperking een sterke positie krijgen binnen onze gemeente.

Willem van Hoof

Foto's:


0