05 december 2022

Doorgroeien als ondernemersdorp: Ondernemersvereniging Elsendorp versterkt ondernemingskracht en leefbaarheid

ELSENDORP – In Elsendorp weten de inwoners elkaar te vinden om zaken voor elkaar te krijgen. Dat geldt niet in de laatste plaats voor de ondernemers. Ondernemersvereniging Elsendorp biedt hen een platform om samen te groeien en tegelijkertijd de leefbaarheid in het pioniersdorp te bevorderen.

“We zijn opgericht om de onderlinge bedrijvigheid te stimuleren”, vertelt Simon Kosse, bestuurslid van Ondernemersvereniging Elsendorp. “Maar ook om samen sterker te staan, richting de gemeente bijvoorbeeld.”

Netwerk

“En we willen het netwerk vergroten. Ook met omliggende dorpen”, voegt voorzitter Toon Haegens toe. “We hebben elk jaar een bijeenkomst met de ondernemersverenigingen van De Rips en Westerbeek. Omdat we die gezamenlijk organiseren is het drukker en kunnen we interessante sprekers uitnodigen.”

Verschillende branches

De Elsendorpse ondernemersvereniging bestaat sinds 1989. Zo’n 45 bedrijven uit verschillende branches sieren de ledenlijst. “Een kraanbedrijf en een asbestsaneringsbedrijf”, somt Kosse met een knipoog op. “Maar ook bijvoorbeeld een loodgieter, garagehouder en grondverzetbedrijf.”

Boeren en zzp’ers

Opvallend genoeg telt de ledenlijst nauwelijks boeren en zzp’ers. Haegens vermoedt dat dat te maken heeft met de start van de vereniging: “Aanvankelijk mochten alleen ondernemers met personeel lid worden. Maar dat geldt al lang niet meer. Ze zijn van harte welkom.”

Druk

De activiteiten die de vereniging voor haar leden organiseert variëren van een feestavond tot een jaarvergadering. Al waakt het bestuur voor een volle agenda, zegt Kosse: “De meeste ondernemers hebben het gewoon heel druk. Bovendien gebeurt in Elsendorp al veel. We hebben verschillende verenigingen, een dorpscoöperatie, de gezamenlijke energie-inkoop. We komen elkaar ook zo wel tegen.”

Bedrijvendag

Eens in de vijf à zeven jaar organiseert de vereniging een bedrijvendag. Op het terrein van Haegens kunnen deelnemende bedrijven zich presenteren aan een breed publiek. Er zijn stands, demonstraties en er wordt gezorgd voor een aantrekkelijk randprogramma. Die dag is steevast een succes, zegt Haegens: “Daar komen veel belangstellenden op af, de afgelopen keer hadden we 2000 bezoekers.”

Elsendorp

Met die bedrijvendag zoekt Ondernemersvereniging Elsendorp nadrukkelijk de aansluiting met het dorp. Naast het bevorderen van de onderlinge samenwerking en het samen optrekken heeft de vereniging namelijk nóg een belangrijk doel, vervolgt Haegens: “We zetten ons in voor de leefbaarheid in het dorp. We dragen bij aan evenementen of ondersteunen projecten, zoals de realisatie van een pannaveldje laatst.”

Bij dat streven past ook de zorg voor voldoende woonruimte. Zo participeerden de ondernemers bij de totstandkoming van het dorpsuitbreidingsplan. Haegens: “We vinden het belangrijk dat de jeugd in het dorp blijft wonen. Zij zijn de werknemers van de toekomst. Gelukkig gaat ons dat goed af. Elsendorp is één van de weinige kleine dorpen die nog groeit.”

Uit: BV Magazine, een uitgave van Gemert Media

Foto's:


O