07 december 2022

Intentieovereenkomst 230 woningen plan Doonheide III Gemert: 30 % sociale huur

GEMERT-BAKEL – Wethouder Hanneke Coppens (gemeente Gemert-Bakel) en projectontwikkelaar Jos van Deurzen (Keizersberg Vastgoed) hebben een intentieovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van ongeveer 230 op Doonheide III in Gemert. 30 % wordt sociale huur.

Doonheide III is beoogd aan de noordzijde van Gemert, in het gebied tussen de Peelsche Loop en Doonheide en tussen de wijk Doonheide I en de Handelseweg. Het plan gaat vooralsnog uit van 230 woningen in het gebied en vormt het sluitstuk van het grotere plan Doonheide. De intentieovereenkomst is het startsein om de haalbaarheid van het plan verder met elkaar te onderzoeken en hoe het vormgegeven kan worden. De komende periode zullen de gemeente en Keizersberg Vastgoed de uitgangspunten voor Doonheide III nader uitwerken en vastleggen in een programma van eisen. Vooruitlopend hierop is in ieder geval al afgesproken dat minimaal 30% van de woningen in Doonheide III sociale huur zal worden.

Woningnood

“De woningnood is hoog, ook in Gemert-Bakel”, geeft het gemeentebestuur in een persbericht aan. “We moeten versnellen, in Gemert-Bakel komen er de komende 10 jaar 2.400 woningen bij. Om dit voor elkaar te krijgen heeft het college van B&W prioriteiten gesteld in de woningbouwprojecten. Er wordt volop ingezet op de projecten die snel uitgevoerd kunnen worden en waarbij de soort woningen wordt gebouwd waar juist behoefte aan is. Met het sluiten van deze intentieovereenkomst zetten we een belangrijke volgende stap om plan Doonheide uit te breiden. Dit is belangrijk, omdat Gemert-Bakel de komende jaren gaat groeien naar 35.000 inwoners. Groei biedt kansen om een aantrekkelijk woon- en leefklimaat te blijven bieden in onze gemeente.”

 

Foto: Wethouder Hanneke Coppens en Jos van Deurzen ondertekenen de intentieovereenkomst.

Foto's:


I