07 december 2022

Meerderheid raad: ‘Geen AZC op Zorgboogterrein, wel opvang elders in Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL -De meerderheid van de gemeenteraad Gemert-Bakel wil geen AZC op het Zorgboogterrein in Bakel. Opvang van zeventig personen voor twee jaar op één of twee locaties elders in Gemert-Bakel is wel bespreekbaar.

Dinsdag 6 december kwam de gemeenteraad van Gemert-Bakel in een extra vergadering bijeen om te besluiten over het voorstel van B&W over de vestiging van een asielzoekerscentrum (AZC) op het Zorgboogterrein in Bakel.Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) vroeg eerder om opvang van 300 asielzoekers over een periode van tien jaar. Wegens gebleken gebrek aan draagvlak hiervoor stelden B&W voor 150 mensen in noodopvang op te vangen voor een periode van twee jaar. CDA, VVD, Dorpspartij en Politiek Op Inhoud, waaronder dus opvallend genoeg twee partijen die ook landelijk in de regering zitten, amendeerden dit voorstel. Zij vervangen het voorstel van B&W door de mededeling aan het COA dat “de gemeente Gemert-Bakel bereid is tot het voeren van vervolggesprekken om te komen tot een bestuursakkoord en aanvullende werkafspraken voor de realisatie van noodopvang voor het aantal asielzoekers dat de (komende, red.) Spreidingswet ons opdraagt (23 asielzoekers per 10.000 inwoners, dus in totaal een zeventigtal personen) voor de duur van twee jaar ergens op één of twee locaties in Gemert-Bakel, zijnde niet het Zorgboogterrein in Bakel.” De indieners stemden voor: samen veertien stemmen. Lokale Realisten, D66 en Sociaal Gemert-Bakel kwamen met een minder verstrekkend wijzigingsvoorstel. Zij wilden het voorstel van B&W steunen onder voorwaarde dat daaraan een aantal garanties werd gekoppeld. Ook hier stemden enkel de indieners voor: acht stemmen. Hun amendement haalde het dus niet.

 

Foto: Niet alle aangemelde belangstellenden kwamen naar de vergadering.

Foto's:


M