25 januari 2023

Sneller bouwen met 100 pagina’s

Kent u dat ook, dat u denkt precies te weten hoe het zit? Er van overtuigd zijn dat je precies weet waar iets geschreven staat en dat volmondig verdedigd? Totdat iemand zegt: sorry, maar wat u zegt klopt niet. Hier staat toch echt iets anders!
Tja en dan lees je dat en dan? Dilemma! Wie heeft er nu gelijk? Herkenbaar voor velen.
In december had een afvaardiging van de gemeenteraad een overleg met architecten die in Gemert-Bakel tekeningen en vergunningsaanvragen voor o.a. woonhuizen en bedrijfspanden indienen. Aanleiding was de lange proceduretijd en de herhaalde discussies met ambtenaren over regels waaraan de ingediende stukken moeten voldoen. Architecten die de regels van de gemeente zo goed mogelijk toepassen op het ontwerp en dan met een waslijst aan opmerkingen meerdere keren terug moeten naar de tekentafel. Hoe frustrerend is dat? Behalve tijd kost het ook geld.
Tijdens het overleg werd door de architecten aangegeven dat er in Gemert-Bakel 25 tot 30 verschillende documenten zijn waarin de regels voor (ver)bouwen staan beschreven. Denk dan aan bestemmingsplannen, groennorm, parkeernorm, beeldkwaliteitsplan, technische normen, berekening stikstofuitstoot voor bouwproces (nieuw) etc. Samen 1.000 pagina’s maar het zouden er zomaar fors meer kunnen zijn. En in veel van deze documenten staan niet dezelfde omschrijvingen. Anders gezegd: er staan gewoon tegenstrijdigheden in. En dan begint de strijd om de vergunning.
Laat me 1 ding vooropstellen; de intentie van alle belanghebbenden is om zo snel mogelijk de procedure af te handelen. En ja, ook van de ambtenaren. Maar ook zij worstelen met de tegenstrijdigheden. En wordt er dan een vergunning verleend, dan komt de bezwaarmaker wel met een versie van zijn verhaal, waarin aangegeven wordt dat het (toch) niet in orde is. Met alle gevolgen van dien.
Dat dit anders móetis duidelijk. Dat het anders kan is óók duidelijk. In andere gemeentes (niet alle) zijn procedures korter en regels veel beter omschreven, waardoor veel minder discussies ontstaan.
Samen met de andere politieke partijen willen we als Lokale Realisten zo spoedig mogelijk een herziening van de bouwregels. Voor zowel architecten als burgers moet een duidelijke en overzichtelijke procedure beschikbaar zijn, zonder tegenstellingen in regelgeving. Geen flauwekul maar terug naar 100 pagina’s zou een mooi streven zijn. Als het ergens anders kan, dan kan het hier ook. Daarvoor hoeven we het wiel niet opnieuw uit te vinden. De voorbeelden daarvoor zijn er al.

Willie van den Heuvel
Raadslid Lokale Realisten

Foto's:


0

Geef een reactie op dit bericht...

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.