17 maart 2023

Bewegen, sporten en ontmoeten op speelplekken Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL – Bewegen, sporten en ontmoeten zijn de functies die centraal komen te staan bij de (her)inrichting van speelplekken in Gemert-Bakel. Inwoners van Gemert-Bakel kregen in het najaar van 2021 de mogelijkheid om hun behoeften en wensen aan te geven voor het nieuwe speelbeleid. Kinderen, jongeren, dorpsraden, speeltuinverenigingen en de gemeenteraad zijn in workshops en enquêtes hiernaar bevraagd.

Wethouder Hanneke Coppens heeft in september 2022 het conceptbeleidsplan opgepakt. “Het conceptplan is afgelopen januari aan de raadscommissie gepresenteerd en met elkaar besproken zodat we het er over eens zijn welke richting we in gaan.De raadscommissie was erg enthousiast over het ‘BOSS principe’. Hiermee richten we speelplekken in voor bewegen, ontmoeten,spelen en sporten. En niet meer alleen voor kinderen, maar voor jong en oud. De raadscommissie was het er unaniem over eens dat we dit BOSS principe bij toekomstige vervangingen gaan uitspreiden. Dat betekent dat we bewegen, sporten en ontmoeten meer gaan integreren in de speelplekken. Daarnaast waren diverse partijen onder de indruk van het scenario om het speel- en beweeglandschap in de gemeente uitdagender te maken. De definitieve keuze over wat er in het beleidsplan ‘Speel- en beweegvriendelijke ruimte’ komt te staan ligt bij de raad. Zij zullen naar verwachting medio juli 2023 een definitief besluit nemen over het beleidsplan en de bijbehorende budgetten.”

Skatebaan

De raadscommissie wilde over de aanleg van de pumptrack en de herinrichting van de skatebaan in Gemert-Bakel meer informatie ontvangen. De gemeente doet daarom hiernaar een apart behoefte- en locatieonderzoek, waarna de resultaten apart van het speelbeleid worden aangeboden aan de raad.