08 maart 2023

CDA en VVD Boekel roepen coalitiepartijen op:

Na de eerste presentatie van de gemeentelijke reconstructieplannen voor wijk de Boschberg klonken bij ons de eerste signalen vanuit de wijk door. Vooral dat de gemeentelijke plannen haaks staan op de wensen en behoeften van de wijkbewoners. Na een verkenning in de wijk trokken CDA en VVD in oktober vorig jaar al aan de bel en riepen we in de gemeenteraad op om de huidige plannen in te trekken en samen met de bewoners terug te gaan naar de tekentafel. De coalitiepartijen DOP en GVB stemden tegen dit voorstel.
Met ongeloof en verbazing werden pas in de raadsvergadering van 16 februari jl. door zowel DOP en GVB een hele rits aan vragen gesteld aan het college over de actuele situatie. Het is spijtig te moeten vaststellen dat de vele wijkbewoners op de publieke tribune die avond geen snars wijzer zijn geworden. Vooral DOP sprong eruit met de vraag aan het college: “Wat zijn de effecten als de raad de argumenten van de omwonenden zwaarder weegt dan die van het college? Bent u dan bereid om de gewenste aanpassing uit te voeren?” De wethouder antwoordde: “Dan geef ik de opdracht terug aan de raad, want dan kan ik hem niet uitvoeren.”

Gaan de coalitiepartijen naast hun suggestieve vragen nu ook daadwerkelijk hun wethouder terugfluiten? Of blijft het bij valse verwachtingen wekken richting de wijkbewoners? Het zou de coalitiepartijen (die samen de meerderheid van de zetels bezitten) sieren als ze kleur bekennen: ofwel, zoals CDA en VVD voorstelden, luisteren naar wijkbewoners en op basis daarvan de plannen serieus bijstellen, ofwel eerlijk zeggen dat je de huidige trein door laat denderen en de signalen vanuit de wijk links laat liggen. Zeg wat je doet en doe wat je zegt!

Namens de fracties CDA en VVD in de gemeente Boekel

Foto's:


0