11 maart 2023

Halfvastenmis Esdonks Kapelleke

GEMERT – Op grond van een eeuwenoude traditie werden er op dinsdagen in de vasten altijd een aantal heilige missen gelezen in het Esdonks Kapelleke. Tengevolge van het helaas dalende kerkbezoek na de coronatijd heeft het Stichtingsbestuur van het Edonks kapelleke dit jaar moeten beslissen deze traditie te beperken tot één mis, en wel op dinsdag 14 maart om 09:30 uur.

Door Wim Vos

De kapel wordt al vermeld in een archiefstuk uit 1562. IIn 1695 laat Everardus Cillis van Sepperen, de lemen kapel verbouwen tot een bakstenen kapel, dan nog zonder de sacristie en zonder het H. Graf (met het liggende Christusbeeld, oorspronkelijk waarschijnlijk uit de parochiekerk van Gemert) en toevoegingen uit 1942, midden in de tweede wereldoorlog uitgevoerd door aannemer Vos uit de Pandelaar. Schrijver dezes heeft metselaar Sjef Vos toen nog bezig gezien. Diverse oud-misdienaars zullen zich nog herinneren dat ze ’s ochtends in de vasten te voet of op de fiets van Gemert naar ‘Ézzeng’ moesten om daar de halfvastenmis te dienen. Na afloop wachtte er dan een lekker ontbijt, samen met de pastoor in de ‘bééste kaomer’ in de boerderij van Sjef van den Elsen, de toenmalige koster van de kapel. In 1953 werd het aantal missen teruggebracht van vier naar twee en in 2017 moest helaas gevreesd worden dat deze mooie traditie helemaal zou verdwijnen en dat niet door geldgebrek. Deze keer was het niet tengevolge van de economie, maar van onze eigen gemakzucht. In 2016 waren er tijdens de tweede mis na halfvasten slechts een paar mensen aanwezig. Als er in 2017 niet meer belangstelling was, wilde het Bestuur van de Stg. Esdonks Kapelleke aan het parochiebestuur voorstellen om deze eeuwenoude traditie definitief te beëindigen. Wat er dan nog over zou blijven, was die ene drukbezochte, jaarlijkse openluchtmis op de zondag het dichtst bij de feestdag van Maria Magdalena in juli. Na mijn oproep in het Gemerts Nieuwsblad namens het Bestuur hebben in tradities geïnteresseerde Gemertenaren dat na 2017 tot bijna halverwege 2022 weten te voorkomen, Toen sloeg het coronavirus toe, Dus dit jaar nog maar één halfvastenmis in de Kapel. Kortom lezer van het ook zozeer in historie geïnteresseerde Gemerts Nieuwsblad, pak op dinsdag 14 maart a.s. de (elektrische) fiets èn rèèj ífkes no de Ézzengse kepèèl!’ De mis begint niet eens vroeg, om 09:30 uur.

Foto's:


0