15 maart 2023

Jeanette Renders (Gemert) en Willeke van Zeeland (De Rips) doen mee aan Waterschapsverkiezingen

GEMERT-BAKEL – Méér dan in de gemeenteraad, de Provinciale Staten of het parlement, lijken bij de kandidaten voor de waterschapsverkiezingen de neuzen dezelfde kant op te staan. Een goed waterbeheer wordt door de klimaatverandering immers steeds belangrijker. En moeilijker.

Door Simon van Wetten
Jeanette Renders is kandidaat voor ‘Water Natuurlijk’. Zij legt uit: “Wij zijn géén politieke partij, maar vormen een onafhankelijke beweging. We zijn allemaal mensen uit de praktijk, staan vaak letterlijk met de voeten in de modder, zijn betrokken bij de natuur en het waterbeheer en maken ons zorgen over het klimaat.”
Jeanette is een boerendochter, opgegroeid in het broeklandschap van de Snelleloop. Zij was zich al jong bewust van de betekenis van het water. “Wij vingen thuis altijd al zoveel mogelijk regenwater op. De huidige verdroging moet iedereen doen inzien dat water een kostbaar goed geworden is. Dat geldt voor het buitengebied, maar zeker ook voor de bebouwde kom. Tegelijkertijd hebben we soms ineens veel te veel water. Kijk, met name Gemert is in verschillende beekdalen gebouwd. Bij piekbuien komt maar al te vaak het rioolwater omhoog, dat is dus héél vervuilend, én alles staat blank. Ontstening, meer wadi’s en meer groen, vooral bomen, gaan dat probleem tegen.”
En het buitengebied? “Mijn slogan is ‘Herstel Sponswerking Landschap’. Daarmee bedoel ik een goede groenblauwe dooradering zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Gelukkig zijn er in Gemert-Bakel de laatste jaren al veel beek-herstellende maatregelen uitgevoerd, dat helpt zowel voor het opvangen van die piekbuien als voor de droogtebestrijding. Je ziet de natuur dan opbloeien; vissen, de microfauna in het water, de wilde bijen, hommels, vlinders, vogels en vleermuizen profiteren van de natuurvriendelijke oevers. De winst voor de soortenrijkdom is een extra stimulans om op die ingeslagen weg door te gaan en zeker ook te knokken voor een gezond grondwaterpeil in onze ‘Peelrandbreuk’-gemeente. Dáár sta ik voor. Geen kortetermijndenken, maar samenwerken voor onze toekomst en zeker ook voor een toekomst van degenen die na ons komen.”

Wethouder Willeke van Zeeland, momenteel met ouderschapsverlof, staat als lijstduwer op de kieslijst van het CDA. Zij legt uit: “Door overal in het werkgebied van Aa en Maas actieve leden te hebben, zijn we dichtbij, aanspreekbaar en kunnen samen de uitdagingen aanpakken. Als je vertegenwoordigd bent in de diverse overheden, zijn de lijntjes kort, kunnen we snel met elkaar schakelen en vervolgens áánpakken. Voorbeelden in Gemert-Bakel? De herinrichting van de Esperloop en waterberging bij de Fabrieksloop. En Peter Brouwers, de in Gemert opgegroeide nummer 4 op de kieslijst, wil zich de komende periode hard maken om samen met de gemeente de riool-overstort op het Ridderplein aan te pakken.”

Dat lijstduwerschap, hoe werkt dat? “Als lijstduwer laat je zien dat je de standpunten van de partij ondersteunt. Het wethouderschap is een ontzettend leuke baan, die veel tijd vraagt. Dit combineren met een taak in het algemeen bestuur van het waterschap en ook nog een gezin waar ik graag tijd voor vrij maak gaat veel van mij vragen. Mocht het zo zijn dat ik door voorkeursstemmen toch een plek in het algemeen bestuur krijg, dan zal ik dit wel doen, dat is dan een verplichting naar al die stemmers die voor mij hebben gekozen. Het waterschap is immers een enorm belangrijk overheidsorgaan. Water wordt steeds belangrijker in ons dagelijks leven. Keuzes die het waterschap maakt hebben invloed op onze woon- en werkomgeving. Er moeten nieuwe oplossingen komen voor de klimaatveranderingen, klimaat-robuust maken heet dat. Denk aan waterberging, peilgestuurde drainage en het afkoppelen van regenwater van ons rioolstelsel. Wij willen de subsidieregeling hiervoor uitbreiden. Belangrijk uitgangspunt is dat de lasten niet meer stijgen dan nodig.”

Jeanette Renders (Foto: Jo van Es /Omroep Centraal TV)

Foto's:


0