15 maart 2023

Politiek is…………

Gemert-Bakel kent een lange geschiedenis in het aantasten van cultuurhistorisch en natuurhistorisch erfgoed. In de loop der jaren is veel waardevols verdwenen. Zaken die onze gemeente haar eigen unieke karakter gaven. Dit proces gaat almaar door. De bouwplannen aan de zuidkant van de Deel in Gemert-Noord zijn daar een voorbeeld van. Het enigste stukje Middeleeuws akkergebied, broedgebied van de (beschermde!) Steenuil. Uniek en karakteristiek qua natuur, naast een toch al zo versteende woonwijk.
Probleem: twee deelplannetjes zijn bij elkaar geharkt tot één plan. De bedoeling is dat ook ten noorden van de Deel gebouwd gaan worden. Wij missen een gedegen ontwerp voor het hele gebied, gebaseerd op een visie. Willen we doorgaan met het opruimen van natuur en cultuurhistorie? Of willen wij een écht leefbaar Gemert? wij hebben in de afgelopen raadsvergadering dan ook niet ingestemd met het collegevoorstel.
Bedenkingen hadden we bij het voorstel Kromstraat Gemert. Daar staat een loods waarvan bij velen bekend is dat die in gebruik is als sauna-zwembad. Pikant detail is dat hier raadsleden gebruik van maakten, wetende dat dit illegaal was. Wij konden dan ook niet instemmen met legalisatie van dit onderdeel.
Dat gold ook voor de uitbreidingsplannen van Bierbrouwerij Holevoort Bakel. Eerder heeft de Raad dit plan tot tweemaal toe afgewezen.
Het betreft niet alleen legalisering van de bestaande brouwerij, maar ook uitbreiding van 45.000 naar 900.000 liter bier. Ook dit voorstel voldoet niet aan wetten en regels.
Van beide zaken was het illegale karakter algemeen bekend en is er niet gehandhaafd.
Sociaal Gemert-Bakel vindt dat deze gang van zaken niet kan. Alles wordt door College en coalitiepartijen uit de kast gehaald om wat krom is, recht te praten.
Ons principiële bezwaar is dat opnieuw illegale situaties gelegaliseerd worden. Wij verzetten ons tegen de praktijk waarbij mensen de regels overtreden en dat vervolgens zaken gelegaliseerd worden. Het is zelfs zover dat velen dit de gewoonste zaak van de wereld vinden. Hierdoor weet je als burger nooit waar je aan toe bent. En wat nog erger is: het zorgt er voor dat mensen geen enkel vertrouwen meer hebben in “de politiek”.
Sociaal Gemert-Bakel staat voor een eerlijk, betrouwbaar bestuur voor álle inwoners. Wetten en regels zorgen er voor dat hun belangen en rechten beschermd worden. Daar mag alleen bij uitzondering en op goede gronden van afgeweken worden.

Marius Vos, fractievoorzitter.
email: info@sociaal-gb.nl
tel.06.25327219

Foto's:


0