14 maart 2023

PvdA en GroenLinks in Gemert-Bakel

Zaterdag 4 maart trok een Groen-Rood gekleurd lint door het centrum van Gemert. Vrijwilligers van Partij van de Arbeid en GroenLinks belden bij bewoners aan om te luisteren naar hun wensen voor Gemert-Bakel. Ook deelden zij flyers uit met plannen voor de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen. Het was voor het eerst dat GroenLinks en de PvdA in onze gemeente op deze manier samenwerkten.
Gemertenaren Ninon Kreutzer (PvdA) en Dorette Jansen-Carton (GroenLinks) vertellen: “We volgen hiermee de koers die onze partijen hebben ingezet. Het leek logisch om hier ook gezamenlijk campagne te voeren. Samen laten we het sociale, eerlijke en groene geluid in ons dorp harder klinken.” Kreutzer en Jansen-Carton zijn allebei verkiesbaar voor de Provinciale Staten. Ninon staat op plaats 38 voor de Partij van de Arbeid, Dorette op plaats 21 voor GroenLinks. Beiden zijn ook in Gemert-Bakel actief.
Kreuzer: “De aankomende verkiezingen zijn belangrijk voor Gemert-Bakel. De provincie gaat immers over zaken als infrastructuur en openbaar vervoer. Een heikel punt in onze kernen. Studenten moeten naar school kunnen. Zaterdag 4 hebben onze beider partijen een manifest gepresenteerd met voorstellen om te investeren in het openbaar vervoer in Brabant.”
”Jansen-Carton: “Ook beslissingen over leefomgeving en de natuur in Gemert-Bakel worden in de provincie genomen. Dankzij Groenlinks Noord-Brabant komt er 24 miljoen euro aan Europees geld naar Brabant om agrariërs te helpen natuurinclusief te boeren en zijn er maatregelen genomen ter verbetering van de luchtkwaliteit.”
Kreutzer: “Beleid over wonen wordt ook door de provincie gemaakt. En zoals iedereen weet, zijn in onze gemeente nieuwe woningen hard nodig. De provincie moet gemeenten zoveel mogelijk laten bouwen, procedures versnellen, stikstofruimte regelen en in financiering voorzien. De PvdA heeft daarvoor het aanvalsplan ‘Wonen is voor iedereen’ opgesteld.
Kreutzer: “Het was fijn om te merken dat dorpsgenoten positief reageerden op de gezamenlijke wandeling en dat onze ‘Linkse Wolk’ wordt gewaardeerd. Jansen-Carton: “Voor onszelf was het ook ontzettend leuk en leerzaam. We hebben elkaar beter leren kennen en deze eerste plaatselijke samenwerking smaakt naar meer.”
Meer weten of meedoen? Dorpsgenoten kunnen contact opnemen met GroenLinks via 06-14990587 gl.laarbeek.gemertbakel@gmail.com en met de PvdA via 06 10 766 541 gemertbakelpvda@gmail.com. Via de volgende sites komt u meer te weten over de Gemerts-Bakelse kandidaten voor de provinciale staten verkiezingen:
https://gemertbakel.pvda.nl/wieiswie/ninon-kreutzer
https://brabant.groenlinks.nl/onze-mensen/dorette-jansen-carton

Foto's:


0