17 maart 2023

Regionale huizenprijzen ruim 80 procent gestegen

GEMERT-BAKEL /BOEKEL – De huizenprijzen in Zuidoost en Noordoost Brabant zijn tussen eind 2013 en het derde kwartaal van 2022 met respectievelijk met 88,2 en en 86, 4 procent gestegen. Dit blijkt uit onderzoek naar de woningprijsindex van de 40 COROP-regio’s van bestaande particuliere koopwoningen van het CBS en het Kadaster. Gemert-Bakel en Laarbeek vallen onder Zuidoost-Brabant, Boekel onder Noordoost.

De regionale prijsstijging in ons land loopt uiteen van 70 tot 130 procent. In de voorbije periode van voortdurende stijgingen stegen de prijzen van bestaande koopwoningen het sterkst in de regio’s Agglomeratie Haarlem en de Zaanstreek, gevolgd door Groot-Amsterdam. In het derde kwartaal van 2022 lagen de prijzen in deze drie regio’s bijna 130 procent hoger dan eind 2013. Echter, in het vierde kwartaal van 2022 daalden de huizenprijzen juist in deze regio’s het snelst. Vanaf het derde kwartaal van 2019 stegen de prijzen van woningen in landelijke regio’s overwegend sneller dan in de Randstad.

In de loop van 2013 begon een langdurige stijging van de Nederlandse huizenprijzen. Aanvankelijk ging deze ontwikkeling het snelst in de Randstad, vooral in het noordelijke deel. Groot-Amsterdam was hierbij koploper, gevolgd door de aangrenzende regio’s Agglomeratie Haarlem en de Zaanstreek. Het traagst stegen de prijzen in deze periode in Zeeuws-Vlaanderen, Overig Zeeland en de regio Delfzijl. Deze eerste periode van prijsstijgingen eindigde in het derde kwartaal van 2019, waarna het regionale beeld van prijsontwikkelingen veranderde en een tweede periode werd ingeluid.

In de tweede helft van 2019 liepen de prijsstijgingen in Groot-Amsterdam en andere Randstedelijke regio’s terug. Buiten de Randstad was er van een dergelijke terugval niet of nauwelijks sprake. In het derde kwartaal van 2019 begon een tweede periode van prijsstijgingen waarvan het zwaartepunt juist buiten de Randstad lag. In deze periode stegen de huizenprijzen het sterkst in Delfzijl en omgeving , gevolgd door Zuidwest-Drenthe en Flevoland. In Groot-Amsterdam was de prijsstijging in deze periode het laagst. De tweede periode van prijsstijgingen eindigde in het derde kwartaal van 2022. In het vierde kwartaal daalden de huizenprijzen in vrijwel alle regio’s ten opzichte van het kwartaal daarvoor.

Ook in de tweede periode, vanaf het derde kwartaal in 2019, kende de Randstad nog prijsontwikkelingen. Over de hele periode van prijsstijgingen gezien woog de inhaalslag van de perifere regio’s niet op tegen de prijsontwikkeling van de noordelijke Randstad. Over de eerste en de tweede periode tezamen, van het vierde kwartaal van 2013 tot en met het derde kwartaal van 2022, waren prijsstijgingen het sterkst in achtereenvolgens Agglomeratie Haarlem, de Zaanstreek en Groot-Amsterdam. Het traagst namen de huizenprijzen toe in Zeeuws-Vlaanderen, Overig Zeeland en Noord-Limburg. Het gat tussen deze regio’s en het noorden van de Randstad is in die bijna negen jaar aanmerkelijk vergroot. In Zeeuws-Vlaanderen stegen de prijzen met bijna 70 procent, tegen bijna 130 procent in de gebieden in en om Haarlem, de Zaanstreek en Amsterdam.

Overigens werd de afstand (qua prijsontwikkeling) tussen Zeeuws-Vlaanderen, Noord-Limburg en andere regio’s in het vierde kwartaal van 2022 kleiner. In het vierde kwartaal van 2022 daalden de prijzen hier met minder dan 1 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. In het noorden van de Randstad was dat 4 à 5 procent.

Foto's:


0