Jos van Deurzen dreigt Gemert-Bakel met claim van 14 miljoen euro

GEMERT-BAKEL – Jos van Deurzen BV (JvD BV) dreigt de gemeente Gemert-Bakel met een claim van 14 miljoen euro. Het Nertsenbedrijf uit Elsendorp wil geleden schade op de gemeente verhalen. Die zou ontstaan zijn doordat Gemert-Bakel tot tweemaal een vergunning weigerde voor de omschakeling van een varkensbedrijf naar een nertsenhouderij. In beide gevallen werden deze […]

Gemert-Bakel wil directe aansluiting op A50

GEMERT – Gemert-Bakel wil een directe aansluiting op de A50 via de nieuwe randweg Boekel. Een motie met deze strekking van Walters Manders (VVD) kreeg donderdagavond de steun van alle andere raadsleden en kon ook de goedkeuring van verkeerswethouder Inge van Dijk (CDA) wegdragen. Politiek en bestuur vrezen dat zonder deze aansluiting de bereikbaarheid van […]

Zorg bezorgt Gemert-Bakel tekort in 2017

GEMERT-BAKEL – 2017 was een verliesgevend jaar voor Gemert-Bakel. De gemeente sloot het jaar 2017 af met een tekort van 2,6 miljoen euro. De totale begroting bedroeg 70 miljoen. Dat komt volgens het college omdat de zorguitgaven hoger waren dan het budget. Vooral de kosten voor Jeugdzorg vielen hoger uit. Gemert-Bakel kampt volgens burgemeester en […]

De Dorpspartij bestuurt in Gemert-Bakel

De Dorpspartij vormt samen met het CDA de coalitie in de gemeente Gemert-Bakel. Afgelopen week presenteerden we het coalitieakkoord 2018-2022: “Samen meer bereiken. Met elkaar, voor elkaar.” We doen dat graag samen met onze inwoners, verenigingen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Want de opgaven die op ons bord liggen overstijgen aan de ene kant […]

College met vier vrouwen in Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL – In het nieuwe college van Gemert-Bakel zitten vier vrouwen. Het CDA levert drie voltijds wethouders: Inge van Dijk (Bakel), Anke van Extel-van Katwijk (Gemert) en Miranda de Ruiter (Handel), de Dorpartij één: Wilmie Steeghs (Gemert). De coalitie en beoogde wethouders van het nieuwe gemeentebestuur, waarvan ook burgemeester Michiel van Veen (VVD) en de […]

‘Bestemmingsplan kasteel Gemert binnen vier jaar vaststellen’

GEMERT –  Coalitiepartners CDA en Dorpspartij willen ook binnen deze regeerperiode  het bestemmingsplan vastellen voor de herbestemming van het kasteel. Bij het toekomstbestendig maken van het historische complex krijgen de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Monumentencommissie de ruimte om een advies aan gemeentebestuur uit te brengen.

Verbeteren bereikbaarheid en verminder regeldruk ondernemend Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL – Het verbeteren van de bereikbaarheid. Het verminderen van de regeldruk voor ondernemend Gemert-Bakel. Het zijn enkele speerpunten voor het nieuwe college in Gemert-Bakel. Het gemeentebestuur wil zich-zolang dat kan- blijven inzetten voor een verdubbeling van de N279 en een oplossing van de problematiek bij de Beekse brug. Bij de herontwikkeling van het centrum […]

CDA en Dorpspartij: Samen meer bereiken in Gemert-Bakel’

GEMERT-BAKEL – Onder de noemer Samen meer bereiken – met elkaar, voor elkaar presenteerden het CDA en de Dorpspartij hun coalitieakkoord voor de komende vier jaar. Met samenwerking in verschillende verbanden, met lef en duidelijke keuzes én met maatwerk willen de coalitiepartners de uitdagende opgaven die er liggen, oppakken en afhandelen. Denk aan maatschappelijke opgaven zoals […]

‘Gemeentelijke lasten inwoners Gemert-Bakel op zelfde niveau’

GEMERT-BAKEL – De gemeentelijke lasten blijven voor inwoners op hetzelfde niveau in Gemert-Bakel. Dat hebben regeringspartners CDA en Dorpspartij afgesproken in het coalitieakkoord 2018-2022. Wel wordt jaarlijks een inflatiecorrectie toegepast.  De nieuwe coalitie wil overschotten in de begroting realiseren en deze middelen inzetten voor een gezonde reservepositie en een gezond weerstandsvermogen.

Hydra promoveert naar landelijke zwemcompetitie

GEMERT – Op zondag 22 april werd in Gemert de vijfde en laatste wedstrijd gezwommen van de nationale zwemcompetitie. Als alle zwemmers goed presteerden, dan kon ZV Hydra promotie naar de landelijke C-klasse de zwemvereniging niet meer ontgaan.