29 november 2022

De week van de hoorzitting

15 november jl. heeft het College van Gemert-Bakel haar conceptreactie op het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers om medewerking te verlenen aan de opvang van asielzoekers, kenbaar gemaakt. Dit is een reactie op het verzoek van het COA voor 300 opvangplekken voor noodopvang, voor de periode van minimaal 2 jaar en reguliere opvang […]

29 november 2022

DigiD, QR-code, waar, hoe?

GEMERT-BAKEL – De weg weten in de digitale wereld is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Bij Bibliotheek De Lage Beemden kun je terecht voor praktische hulp. Dat kan bij het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) in de bibliotheek. Veel mensen hebben vragen over diensten van de overheid. Bijvoorbeeld vragen over DigiD, belastingen en toeslagen, zorg, werk of […]

29 november 2022

Beweegtuinen in Gemert-Bakel brengen ouderen in beweging

GEMERT-BAKEL – Na het goede voorbeeld vanuit Gemert zijn er dit jaar ook beweegtuinen geopend in Milheeze en De Mortel. Een werkgroep heeft elkaar geholpen met de realisatie, en kijken nu samen hoe deze beweegtuinen echt ook gebruikt worden. De werkgroep is met deze vraag aan de slag gegaan. Afgesproken is om per beweegtuin minimaal […]

29 november 2022

Gemeentehuis kleurt oranje, Gemert-Bakel medestander in strijd geweld tegen vrouwen

GEMERT-BAKEL – Gemert-Bakel is #medestander in de strijd tegen geweld tegen vrouwen en sluit zich aan bij de internationale campagne Orange the World. Daarvoor heeft Wethouder Wilmie Steeghs de vlag gehesen. Het gemeentehuis kleurt oranje en tot 10 december hangt de vlag bij het gemeentehuis.   Wethouder Wilmie Steeghs: “Natuurlijk ondersteunen wij deze campagne tegen […]

29 november 2022

Aanmelding raadsvergadering verzoek COA Gemert-Bakel

GEMERT-BAKEL – Op dinsdag 6 december vergadert de gemeenteraad over de conceptreactie van het college van B&W op het verzoek van het COA voor de plaatsing van een opvanglocatie voor asielzoekers in Bakel. Wilt u deze vergadering bijwonen, dan kunt u zich voor 6 december 12.00 uur aanmelden via de website van de gemeente https://www.gemert-bakel.nl/verzoek-coa-opvang. […]

29 november 2022

Buurt plant 5000 bloembollen op Binnendoor in Gemert

GEMERT – Aan de Binnendoor in Gemert zijn recent ruim 5000 bloembollen aangeplant door vrijwilligers van buurtvereniging Molenakker. Hiermee komt de onlangs aangelegde wadi komend voorjaar tot bloei en vinden verschillende soorten wilde bijen, vlinders en andere insecten hier een nieuw leefgebied. Wethouder Haneke Coppens assisteerde bij het planten.   Op de bestrating aan de Binnendoor bleef […]

23 november 2022

Als je echt goed kunt samenwerken op de thema’s die er toedoen, dan verstevig je daarmee juist de lokale zelfstandigheid’

Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten (GR Peelgemeenten) is sinds 2017 hét samenwerkingsverband in het sociaal domein in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren. De zes organisaties trekken samen op in de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet, bijzondere bijstand, minimaregelingen en de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Het samenwerkingsverband bestaat dit jaar vijf jaar. […]

23 november 2022

18 november Dag van de Ondernemer

Op 18 november was het de Dag van de Ondernemer. Vanuit gemeente Gemert-Bakel hebben we ondernemers een kaart gestuurd om hen te bedanken voor de tomeloze inzet en energie die zij elke dag weer steken in het ondernemerschap. Zij dragen daarmee bij aan een nog mooier Gemert-Bakel. Niet alleen winkeliers, maar ook dienstverleners, bouwbedrijven en […]

23 november 2022

Collectieve aanvullende zorgverzekering voor minima

Iedereen die in Nederland woont, is verplicht om een basis zorgverzekering te hebben. Een aanvullende verzekering is een keuze. Heb jeeen laag inkomen? Dan kun je gebruikmaken van de gemeentelijke collectieve aanvullende verzekering (CAV). Deze verzekering bij zorgverzekeraar CZ kan voordelig voor je zijn door: De uitgebreide dekking. Dat er geen medische selectie is. De […]